Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Unknown99

Đăng ký: 25-06-2015
Offline Đăng nhập: 31-07-2015 - 17:38
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm số hạng tổng quát của dãy biết:$\begin{cases} u_...

28-06-2015 - 03:19

Bài toán khó hơn : $\left\{\begin{matrix} u_{1}=1 & \\ u_{n}=(u_{n-1})^{2}+\frac{1}{n} & \end{matrix}\right.$

Bạn ơi giải bài này thế nào vậy?

Trong chủ đề: Tìm CTTQ của dãy số:$u_{1}=1$ $u_{n+1}...

28-06-2015 - 03:00

dễ dàng chứng minh $u_n> 0,\forall n\in \mathbb{N^*}$
Đặt $t_n=\frac{1}{u_n}>0$
Từ giả thiết ta có:
$t_{n+1}=2t_n+\sqrt{3t_n^2+1},t_1=1$
$\Rightarrow t_{n+1}^2-4t_n.t_{n+1}+t_n^2=1$
Thay $n$ bởi $n-1$ ta có:
$t_n^2-4t_n.t_{n-1}+t_{n-1}^2=1$
$\Rightarrow (t_{n+1}-t_{n-1})(t_{n+1}-4t_n+t_{n-1})=0$
Mà $t_{n+1}> 2t_n> 4t_{n-1}> t_{n-1}$
Nên $t_{n+1}-4t_n+t_{n-1}=0$
Đến đây giải PT đặc trưng là xong

Vì sao đặt được như vậy ạ.Có dạng chung nào không?

Trong chủ đề: Xác định toạ độ điểm C biết điểm $G(\frac{5}{3...

26-06-2015 - 01:38

P là trung điểm CA hay CD ạ