Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanhnam2000

Đăng ký: 10-07-2015
Offline Đăng nhập: 09-01-2017 - 20:11
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh $I,H,O$ thẳng hàng.

23-06-2016 - 10:51

Xem tại đây.

- Bạn có thể trình bày lại không. Mình dốt E.L lắm


Trong chủ đề: $\sum \frac{ab}{3b+c+d+3}\leq...

14-04-2016 - 21:30

$\sum \frac{4ab^3}{a^3+2b^3+c^3}\leq \sum (\frac{ab^3}{a^3+b^3}+\frac{ab^3}{b^3+c^3})\leq \sum (\frac{b^2}{a+b}+\frac{b^2}{c+b})$

tiếp tục phân tích

Lúc đầu mình cũng như bạn. Nhưng sai rồi  :closedeyes:


Trong chủ đề: $\sum \frac{ab}{3b+c+d+3}\leq...

12-04-2016 - 21:38

b1 đề sai

Đã fixx.. sorry


Trong chủ đề: $\sum \frac{ab}{3b+c+d+3}\leq...

12-04-2016 - 11:51

Bđt sai với $a=b=c=d=1$

Mình nghĩ bài này phải chứng minh $\leq \frac{1}{2}$

Nhầm đã sửa: $a+b+c=3$


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài BĐT trong các đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2016

03-04-2016 - 20:57

Bài 24:Cho $x,y,z$ là các số thực không âm thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}=3$. Tìm GTNN của 

   $P=\frac{16}{\sqrt{x^{2}y^{2}+y^{2}z^{2}+z^{2}x^{2}+1}}+\frac{xy+yz+zx+1}{x+y+z}$

 

_Đề thi thử Chu Văn An Sơn La_