Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanhnam2000

Đăng ký: 10-07-2015
Offline Đăng nhập: 09-01-2017 - 20:11
-----

Chủ đề của tôi gửi

$P=\frac{x}{x^{2}+1}+\frac{y}...

23-12-2016 - 17:28

Cho $x,y,z$ là các số thực. Thỏa mãn: $x+y+z=xy+yz+zx$. Tìm GTNN của:

 

$P=\frac{x}{x^{2}+1}+\frac{y}{y^{2}+1}+\frac{z}{z^{2}+1}$

Chỉ dự đoán được dấu = khi $(1;-1;-1)$ và các hoán vị...


$MPXN$ nội tiếp

18-12-2016 - 19:22

Bài Hình Đề thi chọn HSG Hải Phòng bảng chuyên.

Cho tam giác nhọn $ABC$, $(AB<AC)$ nội tiếp $(O)$. Hai đường cao $BE,CF$ cắt nhau tại $H$. Một điểm $M$ di chuyển trên đoạn thẳng $AB$. Đường thẳng $d$ đi qua $M$ vuông gọc với $AC$ cắt $AO$ tại $I$; $IH$ cắt $CM$ tại $D$; $BD$ cắt $AC$ tại $N$; $AD$ cắt $BC$ tại $P$. Gọi $X$ là trung điểm của $BC$. CHứng minh rằng $MPXN$ nội tiếp.


$MN\parallel EF$

05-12-2016 - 20:28

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$. $P$ là một điểm nằm trong tam giác và nằm trên phân giác trong của $\angle BAC$. Gọi $E,F$ là điểm chính giữa của cung $AC,AB$. $AE$ giao đường tròn $(APC)$ tại điểm thứ hai là $M$, $AF$ giao đường tròn $(APB)$ tại điểm thứ hai là $N$. Chứng minh rằng: $MN\parallel EF$.File gửi kèm  BaiKT.png   145.52K   805 Số lần tải


MN\parallel EF

05-12-2016 - 20:18

Lỗi


Tính chất nội tiếp

15-10-2016 - 21:15

Bài Toán. Cho $\Delta ABC\Delta ABC$, $I$ là tâm nội tiếp. Kẻ $ID\perp BC$. Trên $AD$ lấy $T$ bất kì. Đường tròn $(O_{1})$ tiếp xúc với $BC,BA$ và đi qua $T$. Đường tròn $(O_{2})$ tiếp xúc với $CA,CB$ và đi qua $T$. Hai đường tròn $(O_{1})$ và $(O_{2})$ cắt nhau tại điểm thứ hai là $K$. CM: $A,T,D,K$ thẳng hàng.

 

File gửi kèm  geogebra-export.png   103.13K   26 Số lần tải