Đến nội dung


mathstu

Đăng ký: 14-07-2015
Offline Đăng nhập: 04-11-2017 - 20:03
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $D,E,F$ thẳng hàng

02-10-2016 - 20:04

Bài này là bài mà Thày Lê Bá Khánh Trình được giải thưởng đặc biệt cho lời giải độc đáo.

chắc bạn nhầm rồi :) lời giải đặc biệt của thầy Trình không phải là bài này.

 

bài toán này mình lấy ở một đề dự bị Duyên hải của trường CBG. Nhưng mà trong lời giải trình bày quá khó hiểu và cũng không có hình nên không hiểu!

Bạn nào vẽ giúp mình cái hình vào được không?

bài này hình như có trong đề thi hsg của Anh hay Nhật gì í. Tao không nhớ rõ nữa

Lời giải sử dụng phép vị tự như bác Hoang Nhat Tuan đã nói rồi.


Trong chủ đề: Đề thi hsg Bình Dương vòng 2 ngày thứ nhất (09/09/2016)

09-09-2016 - 22:40

Câu 1: là bài 1  trong đề số 2 của đề thi Trường Đông 2015  

http://vndoc.com/dow...en-2015/113583 


Trong chủ đề: $(a+b+c)^{3}\geq 4(a+b+c)^{2}$

27-07-2016 - 09:56

Cho a,b,c dương .   ab+bc+ca=1  . Chứng Minh : $(a+b+c)^{3}\geq 4(a+b+c)^{2}$

bạn xem lại đề có đúng không ?? sai thì phải

cho $a=\frac{1}{2};b=\frac{1}{3};c=1$ thì bđt trên sai rồi ? 


Trong chủ đề: Inequalities From 2016 Mathematical Olympiads

27-07-2016 - 09:46

Có link bài tổng quát không bạn

link: có kèm theo lời giải của 1 thành viên trên Aops 

http://diendantoanho...-a-in/?p=646360


Trong chủ đề: $M$ $\left\{\begin{matrix} \alpha =n...

20-06-2016 - 15:13

Ý của mình là $n=2$ là nghiệm duy nhất. Bạn đọc lại đi, mình giải ra $n$ đấy chứ. 

ok mình sửa lại với $M$ là điểm bất kỳ rồi. Tại tối qua suy nghĩ không kỹ :P sorry nha