Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


roll royce

Đăng ký: 16-07-2015
Offline Đăng nhập: 07-01-2016 - 22:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

y=$\frac{-x+1}{2x-1}$

21-08-2015 - 22:46

$\frac{-x+1}{2x-1}$ 

Chứng minh d: y=x+m luôn cắt đồ thị tại 2 điểm A,B.Khi đó gọi k1,k2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại A,B. Tìm m để (k1+k2)max .

Mọi người giải nhanh giùm mình nhé  :))  :))


cho hàm số, tìm điểm thuộc Oy mà từ mỗi điểm đó chỉ kẻ được đúng 1 tiếp tuyến tới đồ thị

19-08-2015 - 17:37

Cho hàm số y=x+1+$\frac{1}{x-1}$ .Tìm điểm thuộc đồ thị có hoành độ >1 sao cho tiếp tuyến tại điểm đó tạo với 2 tiệm cận 1 tam giác có chu vi nhỏ nhất. 


$y= x^4- 2(1-m^2)x^2 +m+1$

23-07-2015 - 14:37

$y=x^4-2(1-m^2)x^2+m+1$

Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích lớn nhất . 


Câu hỏi phụ khảo sát

22-07-2015 - 21:21

Y= x4- 2(1-m2)x+m+1 

Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích lớn nhất .