Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CaptainCuong

Đăng ký: 25-07-2015
Offline Đăng nhập: 01-11-2020 - 22:59
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tồn tại B là con của A mà B là sum - free và $|B|>|A|/3$

10-09-2020 - 22:20

A là sum-free thì con A cũng là sum-free
A là con của chính nó nên |A|>|A|/3
Mình sai chỗ nào nhỉ  :mellow:


Trong chủ đề: $\sum_{k=2}^{n} \omega(k) \geq cn.log(log(n))$

10-09-2020 - 22:07

Mấy bài này nguồn ở đâu mà trông khó vậy bạn


Trong chủ đề: VN TST 2018

22-07-2020 - 23:55

Câu 2

a) Chọn $k$ cột đầu tiên điền từ $0$ đến $2^k-1$ dưới dạng nhị phân.

b)Do có $k$ cột nên chỉ tạo dc $2^k$ giá trị. Nếu số hàng lớn hơn $2^k$ sẽ trùng nên số cột $m\leq 2^k$


Trong chủ đề: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 Tp HCM

29-03-2018 - 17:41

Bài 5.2 Áp dụng định lí brahamagupta suy ra M,N lần lượt là trung điểm AD, BC. Tới đây quen thuộc rồi


Trong chủ đề: ĐỀ KIỂM TRA LỚP CHUYÊN LẦN 3 - THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ HỒ CH...

15-01-2018 - 23:52

 

Câu 4. Cho $A$ là tập hợp gồm $n$ phần tử là các số nguyên dương phân biệt ($n>1$) sao cho khi bớt đi một phần tử bất kỳ của $A$ thì tập hợp còn lại có thể chia được thành 2 tập con (có giao khác rỗng) sao cho tổng các phần tử ở mỗi tập con bằng nhau. Chứng minh các phần tử của $A$ cùng tính chẵn lẻ và $n\geq 7$.

Câu 5. Cho tam giác nhọn không cân $ABC$, có đường trung tuyến $AM$ và đường cao $AH$ ($M,H\in BC$). Các điểm $Q$ và $P$ lần lượt thuộc các tia $AB$ và $AC$ sao cho $QM\perp AC$ và $PM\perp AB$. Đường tròn ($PMQ$) cắt cạnh $BC$ lần thứ hai tại điểm $X$. Chứng minh rằng $BH=CX$.

 

https://artofproblem...126020p5204821 

All Russia MO 2015