Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CaptainCuong

Đăng ký: 25-07-2015
Offline Đăng nhập: 01-11-2020 - 22:59
***--

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh $T$ thuộc trung tuyến của tam giác $ABC$.

22-12-2017 - 08:44

Cho $\Delta ABC(AB<AC)$ nội tiếp đường tròn $(O).$ Tiếp tuyến tại $B$ và $C$ cắt nhau tại $P. AO, AC$ cắt $(BOC)$ lần lượt tại $L$ và $Q.T$ là giao điểm của $PQ$ và $BL.$ Chứng minh $T$ thuộc trung tuyến của tam giác $ABC.$


Chứng minh nếu $G$ là một đồ thị không liên thông thì đồ thị bù của $G...

30-11-2017 - 22:38

Chứng minh nếu $G$ là một đồ thị không liên thông thì đồ thị bù của $G$ là một đồ thị liên thông.

 


$p+p^2+p^3+p^4=q!$

15-02-2017 - 23:14

Tìm các số nguyên tố $p,q$ sao cho: $p+p^2+p^3+p^4=q!$


$P=(a^2+1)^2+(b^2+1)^2+(c^2+1)^2+6\sqrt{6}abc$

28-09-2016 - 18:33

Cho $a,b,c$ thực thỏa mãn $a+b+c=0$

Tìm $GTNN$ của $P=(a^2+1)^2+(b^2+1)^2+(c^2+1)^2+6\sqrt{6}abc$