Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


lamntl19

Đăng ký: 26-07-2015
Offline Đăng nhập: 10-01-2017 - 18:09
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016-2017

21-10-2016 - 00:05

Đầu tiên chứng minh đúng với m=p sau đó quy nạp chứng minh đúng với p^a rồi xét phân tích của m. Dùng hàm euler để chứng minh có vô hạn