Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Frankesten

Đăng ký: 28-07-2015
Offline Đăng nhập: 11-04-2020 - 08:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Thể tích khối tròn xoay tạo bởi tứ diện ABCD xoay quanh trục AM

10-03-2017 - 10:44

Cho tứ diện đều ABCD với AB=1. Gọi M là trung điểm của BC. Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi tứ diện ABCD xoay quanh trục AM.


$$ M = \frac{a}{b^2 + c^2} - \frac{1}...

27-02-2017 - 10:40

Cho a,b,c > 0 thỏa mãn : $5(a^2 + b^2 + c^2) = 9(ab + 2bc + ca)$

Tìm MAX:

$$ M = \frac{a}{b^2 + c^2} - \frac{1}{(a+b+c)^3}$$


$$\sqrt{6-x}+\sqrt{2x+6}+\sqrt{6x-5...

24-02-2017 - 09:25

Giải BPT:

$$\sqrt{6-x}+\sqrt{2x+6}+\sqrt{6x-5} \geq x^2 +2x -5$$


MAX $P=\left | \dfrac{a-b}{c}+\dfrac{b-c...

26-09-2016 - 19:45

Cho các số $ a, b, c \in R $ thỏa mãn $a, b, c \in [\dfrac{1}{2};1] $

Tìm GTLN của:

$P=\left | \dfrac{a-b}{c}+\dfrac{b-c}{a}+\dfrac{c-a}{b} \right |$


Min : $P=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b...

22-09-2016 - 20:32

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $21ab + 2bc + 8ca \leq 12$

Tìm Min :

$P=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}+\dfrac{3}{c}$