Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngocsangnam15

Đăng ký: 01-08-2015
Offline Đăng nhập: 18-02-2016 - 21:58
*****

#584950 Tính tổng tất cả các số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 5.

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 25-08-2015 - 21:31

Tất cả các số chia hết cho 3 là:

  (99999-10002):3+1=30000(số)
Tổng của các số chia hết cho 3 là :
(10002+99999).30000:2=1650015000
Tất cả các số chia hết cho 5 và 3 là :

(99990 – 10005) : 15 + 1 = 6000 (số)
Tổng của các số chia hết cho 5 và 3 là:
(10005 + 99990).6000:2 = 329985000
Tất cả các số chia hết cho 3 nhưng ko chia hết cho 5 là:

   30000 – 6000 = 24000 (số)

Tổng tất cả các số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 5 là:

 1650015000 – 329985000 = 1320030000. 
#584768 Thẻ học tiếng anh qua mạng

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 24-08-2015 - 22:34

Mọi người cho em hỏi nên mua thẻ tienganh123 hay thẻ ucan ạ ? Học cái nào tốt hơn ạ ?

p/s: em lớp 10 ạ

em học tienganh123 nên e biết,mua thẻ tienganh123 học tốt hơn thẻ ucan~
#584744 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 24-08-2015 - 21:35

Bài mới:

Cho tỉ lệ thức:$\frac{a+b+c}{a+b-c}$=$\frac{a-b+c}{a-b-c}$ ( b khác 0).Chứng minh rằng c=0

Chú ý: Giải bằng 2 cách
#584741 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 24-08-2015 - 21:31

Chứng minh rằng tổng sau không là số chính phương:

A= $\overline{abc}$+$\overline{bca}$+$\overline{cab}$
#584734 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 24-08-2015 - 21:16

Ừhm, bài này chính xác thì có 2 kết quả với 2 ĐK khác nhau.

https://vn.answers.y...20171316AACIQkP

 

 

Lời giải từ vn.answers.yahoo.com

Nếu ít nhất 2 số khác nhau, già sử $x \neq y$, áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

$\frac{x}{y+z+t}=\frac{y}{z+t+x}= \frac{x - y}{y + z + t - z - t - x} = \frac{x - y}{y - x} = -1$

$\Rightarrow x = -(y + z + t)$

$\Rightarrow x + y + z + t = 0$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x + y = -(z + t) & \\ y + z = -(t + x) & \\ z + t = -(x + y) & \\ t + x = -(y + z) & \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{x + y}{z + t} = -1& \\ \frac{y + z}{t + x} = -1& \\ \frac{z + t}{x + y} = -1& \\ \frac{t + x}{y + z} = -1& \end{matrix}\right.$

Thay vào P, ta có :

$P = -1 + -1 + -1 + -1 = -4$

Lời giải từ vn.answers.yahoo.com sai rồi bạn ạ~
#584431 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 23-08-2015 - 20:25

Ai thêm đề tiếp đi .... hì tí xóa được thì xóa bài này hộ bài này chắc xem là spam nhỉ ??? nhưng mà tớ không có đề 

Muốn đề thì có đề:

Cho biểu thức P=$\frac{x+y}{z+t}+\frac{y+z}{t+x}+\frac{z+t}{x+y}+\frac{t+x}{z+y}$

Tìm giá trị của biểu thức P biết rằng: $\frac{x}{x+z+t}=\frac{y}{z+t+x}$=$\frac{z}{t+x+y}=\frac{t}{x+y+z}$
#584235 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 23-08-2015 - 09:20

Bài dễ nè:

Tìm x,y,z biết:

a) 2x=3y=10z-2x-3y và x-y+z=-15

b) 2x=3y=10z-2x và x-y+z=-33
#584226 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 23-08-2015 - 09:07

cách 1:   

$\frac{2a+13b}{3a-7b}$=$\frac{2c+13d}{3c-7d}$    <=>     $\frac{2a+13b}{2c+13d}=\frac{3a-7b}{3c-7d}$  

 <=>   $(2c+13d)(3a-7b)=(2a+13b)(3c-7d)$

=>   $14bc+39ad=14ad+39bc$ (tự nhân thì ra)

=>  $14(bc-ad)+39(ad-bc)=0$

Đặt $bc-ad=x$

=> $14x-39x=0$

=> $-25x=0$

=>  $x=0$

=> $bc=ad$

=>  $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

Cách 2: ko biết

Làm thế này nè bạn:

Cách 1:

Ta có:$\frac{2a+13b}{3a-7b}$=$\frac{2c+13d}{3c-7d}$  

$\Leftrightarrow$ (2a+13b)(3c-7d)=(2c+13d)(3a-7b)

$\Leftrightarrow$ 6ac-14ad+39bc-91bd=6ac-14bc+39ad-91bd

$\Leftrightarrow$ 6ac-6ac-14ad+14bc=39ad-39bc-91bd+91bd

$\Leftrightarrow$ -14ad+14bc=39ad-39bc

$\Leftrightarrow$ 14bc+39bc=39ad+14ad

$\Leftrightarrow$ 53bc=53ad

$\Leftrightarrow$ bc=ad

$\Rightarrow$ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

Cách 2:

Ta có:$\frac{2a+13b}{3a-7b}$=$\frac{2c+13d}{3c-7d}$ 

$\Leftrightarrow$ $\frac{2a+13b}{2c+13d}=\frac{3a-7b}{3c-7d}$ =$\frac{14a+91b}{14c+91b}$=$\frac{39a-91b}{39c-91b}$=$\frac{53a}{53c}$=$\frac{a}{c}$(1)

Mặt khác:

$\frac{2a+13b}{2c+13d}=\frac{3a-7b}{3c-7d}$=$\frac{6a+39b}{6c+39d}$=$\frac{6a-14b}{6a-14d}$=$\frac{53b}{53d}$=$\frac{b}{d}$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$

hay $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$
#584216 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 23-08-2015 - 08:33

Bài nữa:

So sánh: $2^{30}+3^{30}+4^{30}$ và $324^{10}$
#584212 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 23-08-2015 - 08:22

1 bài đại khá quen thuộc nè:

tìm $X$ biết $\frac{x-1}{2009}+\frac{x-2}{2008}=\frac{x-3}{2007}+\frac{x-4}{2006}$

Ta có:  $\frac{x-1}{2009}+\frac{x-2}{2008}=\frac{x-3}{2007}+\frac{x-4}{2006}$

$\Leftrightarrow$$(\frac{x-1}{2009}-1)$+ $(\frac{x-2}{2008}-1)$=$(\frac{x-3}{2007}-1)$+$(\frac{x-4}{2006}-1)$

$\Leftrightarrow$$\frac{x-2010}{2009}$+$\frac{x-2010}{2008}$=$\frac{x-2010}{2007}$+$\frac{x-2010}{2006}$

$\Leftrightarrow$$\frac{x-2010}{2009}$+$\frac{x-2010}{2008}$-$\frac{x-2010}{2007}$-$\frac{x-2010}{2006}$=0

$\Leftrightarrow$ (x-2010)$(\frac{1}{2009}+\frac{1}{2008}+\frac{1}{2007}+\frac{1}{2006})$=0

$\Leftrightarrow$ x-2010=0

$\Rightarrow$ x=2010
#584158 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 23:38

Mở đầu nhé:

Cho tỉ lệ thức:

$\frac{2a+13b}{3a-7b}$=$\frac{2c+13d}{3c-7d}$.Chứng minh $\frac{a}{b}$=$\frac{c}{d}$

Chú ý: Giải bằng 2 cách
#584157 Topic về các bài toán lớp 7

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 23:34

I. Mục đích: Nhìn chung thì đại số lớp 7 hơi khó nên mình lập topic này để chúng ta ôn tập đại
II.Bài tập: Các bạn hãy ủng hộ nhiệt tình,giải bài cũng được mà post đề cũng được.1 Ngày mà không có ai giải thì mình sẽ post đáp án. 

Chú ý: Lời giải phải đầy đủ. Các bạn phải gõ bằng LaTex nhé và không được spam đâu đấy :icon6: 

P/s:Mình không biết cách ăn nói nên các bạn thông cảm~ :D 
#584148 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 23:15

Bài này hay nè:

Tính giá trị của biểu thức: A=$\frac{\left | x-\left | x \right | \right |}{x}$ (x khác 0)
#584147 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 23:10

Tui chỉ nêu hướng làm thôi mà ? Chứ viết nhiều mỏi tay . hehe bài này tụi tui được bồi dưỡng qua rồi ... 

Thế có làm giống t ko?
#584145 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 23:03

Dễ òm ... Ta loại trừ $x<0$ vì nếu thế vế phải sẽ thành số âm mà vế trái thì lại lớn hơn $0$. Rồi thế là $3x+1=4x <=> 1x=1 <=> x=1$

Trình bày như thế người ta cho 2 điểm liệu bà có đc 0.5 điểm ko?

Để t làm cho coi:

Vì $\left | x+\frac{1}2{} \right |$+$\left | x+\frac{1}{3} \right |$+$\left | x+\frac{1}{6} \right |$=4x $\geq$ 0$\Rightarrow$ 4x$\geq$ 0$\Leftrightarrow$ x $\geq$0(1)

Với điều kiện (1),ta có:

x+ $\frac{1}{2}$+x+$\frac{1}{3}$+x+$\frac{1}{6}$=4x

$\Leftrightarrow$ 3x+1=4x

$\Leftrightarrow$ x=1 ( Thỏa mãn điều kiện 1)

hoặc x+ $\frac{1}{2}$+x+$\frac{1}{3}$+x+$\frac{1}{6}$=-4x

$\Leftrightarrow$ 3x+1=-4x

$\Leftrightarrow$ x=$\frac{-1}{7}$(Không thỏa mãn điều kiện 1)

Vậy x=1