Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngocsangnam15

Đăng ký: 01-08-2015
Offline Đăng nhập: 18-02-2016 - 21:58
*****

#584132 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 22:20

Bài này đại dễ nè:

Tìm x biết:
$\left | x+\frac{1}2{} \right |$+$\left | x+\frac{1}{3} \right |$+$\left | x+\frac{1}{6} \right |$=4x

 
#584090 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 20:58

Bài mới nhé:

Bài 1:Tìm x biết:

a)$\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$=$\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

b)$\frac{3}{(x-4)(x-7)}$+$\frac{6}{(x-7)(x-13)}$+$\frac{15}{(x-13)(x-28)}$-$\frac{1}{x-28}$=$\frac{-5}{2}$
#583939 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 11:17

Ta có:

abc + ab + a = 874
 100a + 10b + c + 10a + b + a = 874
111a + 11b + c = 874 ( 1 )
Từ ( 1 )$\Rightarrow$ 6 < a < 8 (Vì 11b +c $\leq$ 108)
Vậy a = 7
Thay a = 7 vào ( 1 ) ta được:
11b + c = 874 – 777 = 97 ( 2 )
Từ ( 2 ) suy ra 7 < b < 9
Vậy b = 8
Thay b = 8 vào ( 2 ) ta được:
88 + c = 97
$\Rightarrow$c =  9
Vậy a = 7, b = 8, c = 9

Nguồn: diễn đàn học mãi(mình có bổ sung thêm vài ý)
#583695 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 19:40

Bài 1 :

a) A=$54^{4}$ và B=$21^{12}$

Ta có : A=$54^{4} = 6^4 . 9^4$

           B=$21^{12} = 21^6 . 21^6$

Xong rồi so sánh hệ số với lũy thừa của từng thừa số là ra A < B

b) A=$333^{444}$ và B=$3333^{4444}$

Ta có : $333 < 3333, 444 < 4444$

$\Rightarrow 333^444 < 3333^4444$

$\Rightarrow A < B$

Bài 2 :

A=x(x-2)

a) Để $A \geq 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x \geq 0 & \\ x - 2 \geq 0 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x \leq 0 & \\ x - 2 \leq 0 & \end{matrix}\right. & \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \geq 2& \\ x \leq 0 & \end{bmatrix}$

Để $A < 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x < 0 & \\ x - 2 > 0 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x > 0 & \\ x - 2 < 0 & \end{matrix}\right. & \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x < 0 & \\ x > 2 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x > 0 & \\ x < 2 & \end{matrix}\right. & \end{bmatrix} \Rightarrow 0 < x < 2$

b) , d) Tương tự.

Bài 1: câu a,b ai làm như thế đâu,bí lắm ms làm như vậy thui bạn~ :lol:
#583682 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 18:43

Bài nữa nhé:

Bài 1: So sánh hai số A và B biết rằng:

a) A=$54^{4}$ và B=$21^{12}$

b) A=$333^{444}$ và B=$3333^{4444}$

c) A=$(-6)^{399}$ và  B=$(-2)^{665}$

d) A=$2^{2004}$ và B=$5^{891}$

e) A=$(20^{2004}+11^{2004})^{2005}$ và B=$(20^{2005}+11^{2005})^{2004}$

Bài 2:

a) Biết A=x(x-2). Tìm x để A$\geq$0; A<0

b) Biết B=$\frac{x+2}{3-x}$.Tìm x để B>0;B$\leq$0

c) Biết C=(x-1)(x+2)(3-x).Tìm x sao cho C<0

d) Biết D=($x^{2}$-2)(16-$x^{2}$).Tìm x sao cho D$\geq$0
#583527 Tuyển tập links đề thi HSG THCS

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 09:33

Em đóng góp vài links: ( của lớp 7)

http://vndoc.com/30-...-lop-7/download

http://123doc.org/do...-toan-lop-7.htm
#583517 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 09:06

Bài ms nè : ( dễ )

Chứng minh một số có tổng các chữ số là 2006 không phải là số chính phương.
#583461 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 20-08-2015 - 22:12

a) $2^a + 124 = 5^b$ (lời giải từ olm.vn)

Ta có : $5^b$ có tận cùng là 5.

$\Rightarrow 2^a + 124$ có tận cùng là 5

$\Rightarrow 2^a$ có tận cùng là 1

mà $2^a$ là số chẵn với $a \neq 0$

$\Rightarrow a = 0$

$\Rightarrow 2^a + 124 = 125$

$\Rightarrow 5^b = 125$
$\Rightarrow b = 3$

Vậy a = 0, b = 3.

b) Hình như đề sai.

c) $10^a + 168 = b^2$

$\Rightarrow 10^a + 168$ là 1 số chính phương

mà $10^a$ có tận cùng là 0 với mọi a $\in \mathbb{N}$

$\Rightarrow 10^a + 168$ có tận cùng là 8 (vô lý vì số CP không thể có tận cùng là 8)

$\Rightarrow a \in \varnothing, b \in \varnothing$

Câu b đúng đề mà bạn
#583193 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 19-08-2015 - 20:31

Tôi có bài mới dễ nè:

Tìm a,b$\in$N sao cho:

a)$2^{n}$+124=$5^{b}$

b)$3^{n}$+9b=183

c)$10^{a}$+168=$b^{2}$
#583007 Select the best of the answer given for the following question

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 19-08-2015 - 09:13

Câu B
#582905 Số chữ số vừa gấp 2 lần số trang. Hỏi cuốn sách này có bao nhiêu trang?

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 18-08-2015 - 19:44

Bạn tham khảo ở đây nhé:

https://vozforums.co...=3363745&page=5
#582902 Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tích các chữ số của nó nhỏ hơn 3?

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 18-08-2015 - 19:35

Có tất cả các số có 2 chữ số mà tích các chữ số của nó nhỏ hơn 3 là :

10,20,30,40,50,60,70,80,90,11,12,21
#578586 Diện tích mỗi phần là số nguyên

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 04-08-2015 - 20:56

Gọi $a,b,c$ là độ dài 3 cạnh của tam giác vuông $ABC$ , $c$ là cạnh huyền. 

 

Ta có : $a^{2}+b^{2}=c^{2};a,b,c\epsilon N^{*}$

Diện tích tam giác $ABC$ là $S=\frac{ab}{2}$

Trước hết ta chứng minh $ab$ chia hết cho $12$

$\blacksquare$ Chứng minh $ab\vdots 3$

Nếu cả $a$ và $b$ đồng thời không chia hết cho $3$ thì $a^{2}+b^{2}$ chia $3$ dư $2$

$\Rightarrow$ Số chính phương $c^{2}$ chia $3$ dư $2$ ( vô lý)

$\blacksquare$ Chứng minh $ab\vdots 4$

+ Nếu $a,b$ chẵn thì $ab$ chia hết cho $4$

+ Nếu trong hai số $a,b$ có số lẻ, giả sử $a$ lẻ

Suy ra $c$ lẻ. Vì nếu $c$ chắn thì $c^{2}\vdots 4$, trong lúc $a^{2}+b^{2}$ không chia hết cho $4$

Đặt $\left\{\begin{matrix} a=2k+1 \\ c=2h+1 \end{matrix}\right.$ ($k,h\epsilon N$)

Ta có :

$b^{2}=(2h+1)^{2}-(2k+1)^{2}=4(h-k)(h+k+1)=4(h-k)(h-k+1)+8k(k-h)\vdots 8$

Suy ra $b\vdots 4$

Nếu ta chia cạnh $AB$ thành $6$ phần bằng nhau , nối các điểm chia với $C$ thì tam giác $ABC$ được chia thành $6$ tam giác có diện tích bằng $\frac{ab}{12}$ là một số n

 

Nguồn: diendantoanhoc

Bạn có thể xem thêm tại đây:

http://diendantoanho...ên-x2-4xy5y216/