Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngocsangnam15

Đăng ký: 01-08-2015
Offline Đăng nhập: 18-02-2016 - 21:58
*****

Chủ đề của tôi gửi

[Toán 7] Đại số nâng cao

02-02-2016 - 14:08

Bài  1: Cho h(x)=0.1x+0.01$x^{2}$+0.001$x^{3}$+...+0.00...000$x^{n}$(n$\in N*$).Tính h(-1); h(1)

Bài  2:Tính giá trị của biểu thức sau:

a) C= $\frac{5x-7y}{5x+7y}$ biết $\frac{x}{14}=\frac{y}{10}$

b) D=$\frac{3x+10y}{9x+2y}$ biết $\frac{x}{y}=\frac{1}{3}$

c) E=$\frac{a-10}{b-9}-\frac{2a-b}{a+1}$ với a-b=1 và a khác -1; b khác -9

Bài 3:Cho abc khác 0 và $\frac{a+b-c}{c}=\frac{b+c-a}{a}=\frac{c+a-b}{b}$

Tính: P= $(1+\frac{b}{a})(1+\frac{c}{b})(1+\frac{a}{c})$

Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) A=$\frac{3a-2b}{2a-3b}$ biết $\frac{a}{b}=\frac{5}{6}$

b) B=$\frac{3a-b}{2a+13}-\frac{3b-a}{2b-13}$ với a-b=13 và a khác -6.5; b khác 6.5

c) C= $\frac{(1^{3}+2^{3}+3^{3}+...+10^{3})(x^{2}+y^{2})(x^{3}+y^{3})(x^{4}+y^{4})}{1^{2}+2^{2}+3^{2}+...+10^{2}}$ với x=-0,(3)


Topic về các bài toán lớp 7

22-08-2015 - 23:34

I. Mục đích: Nhìn chung thì đại số lớp 7 hơi khó nên mình lập topic này để chúng ta ôn tập đại
II.Bài tập: Các bạn hãy ủng hộ nhiệt tình,giải bài cũng được mà post đề cũng được.1 Ngày mà không có ai giải thì mình sẽ post đáp án. 

Chú ý: Lời giải phải đầy đủ. Các bạn phải gõ bằng LaTex nhé và không được spam đâu đấy :icon6: 

P/s:Mình không biết cách ăn nói nên các bạn thông cảm~ :D