Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MUtrongtimtoi

Đăng ký: 01-08-2015
Offline Đăng nhập: 17-03-2016 - 23:47
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm $x$ để $A=x^3+x^2+x+1$ là số chính phương

30-08-2015 - 09:23

mình nghĩ dùng như vậy sao đc  ví dụ như 4.9=36=6^2 nhưng 4 và 9 không bằng 6


Trong chủ đề: Chia hết và những vấn đề liên quan

02-08-2015 - 06:56

Các bạn ơi có những phương pháp nào để chứng minh chia hết?