Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyendangkhoi1

Đăng ký: 16-08-2015
Offline Đăng nhập: 31-08-2016 - 20:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

help me

10-02-2016 - 18:12

http://diendan.hocma...ad.php?t=574548

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:


toán anh

05-01-2016 - 19:25

Dịch bài toán sau và giải :
"Give a right triangle ABC (Â=90) with B =40 and the line d is a the midperpendicular of the segment BC . Suppose that d giao.gif AB = {E} , E of the segment BC . If BE=16 cm then the area of ABC is ... cm^2.
(round to three demical places in each step)
A . 256
B . 147,95
C . 128
D . 295,9


toán 9

13-12-2015 - 10:25

help me

http://diendan.hocma...ad.php?t=565033


casio9

20-11-2015 - 19:57

http://olm.vn/hoi-da...ion/288485.html


casio

19-11-2015 - 21:51

Lập quy trình ấn phím:

$$\sqrt[2]{2+3 \sqrt[3]{4+5 \sqrt[5]{6+...+29\sqrt[29]{30}}}}$$