Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


minhnhuvip

Đăng ký: 29-08-2015
Offline Đăng nhập: 31-03-2016 - 22:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh thẳng hàng

31-03-2016 - 16:51

Cho đường tròn (O) và một điểm A ở ngoài đường tròn (O) . Từ A, vẽ 2 tiếp tuyến AB,AC với (O) (B,C là tiếp điểm) và cát tuyến ADE không đi qua O (D nằm giữa A và E) , H là giao điểm OA và BC.
a) Cm: OA vuông góc với BC và AB^2 = AD.AE
b) Gọi I là trung điểm của DE. Cm tứ giác AIOC nội tiếp
c) vẽ dây cung CF của (O) song song với DE . Chứng minh 3 điểm B,I,F thẳng hàng

Tỉ số lượng giác !

22-09-2015 - 16:10

1) cho tam giác ABC vuông tại A . Cm : tan.(C/2) = AB / ( AC+BC)
2) cho tam giác ABC nhọn . CM : cotB+cotC+cotA= (AB^2 + AC^2+BC^2)/4.S ( S là diện tích tam giác ABC)

Tỉ số lượng giác và hệ thức lượng lớp 9

15-09-2015 - 19:47

~ anpha

1. cho biết cot~ = 3 . tính (sin~=2cos~)/(2cos~-sin~)

2. cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) , AH là đường cao ,AM là trung tuyến . góc ACB = ~ .

cm : a) góc AMH = 2~

b) sin2~=2sin~cos~

c) 1=cos2~=2cos^2~

d) 1- cos2~ = 2sin^2~


Cm : tan B = 3tanC

06-09-2015 - 14:48

1. cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. biết AB=10 , BH=5 . Cm : tan B = 3tanC

2.cho tam giác ABC vuông tại A . biết tanB=3/4. Hãy tính tslg góc C.

3. CHo tam giác ABC nhọn , đường cao AD,BE,CF. Cm : SDEF/SABC = 1-cos^2A = cos^2B - cos^2c


Chứng minh BC=4DI

29-08-2015 - 20:37

1.Cho tam giác ABC , có đường cao AH . Cho AB.AC=AH.BC . Chứng minh tam giác ABC vuông . ( bài này mình suy ra tỉ số nhưng góc lại không được tạo ra bởi hai cạnh , vậy nên mình thắc mắc . )
2. Cho tam giác ABC vuông tại A , AH là đường cao . Vẽ HD vuông góc AB , HE vuông góc AC . O là giao điểm DE và AH. Vẽ DI vuông góc DE ( I thuộc BC). Chứng minh BC=4DI