Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trieuduc0101

Đăng ký: 31-08-2015
Offline Đăng nhập: 15-01-2019 - 09:51
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt...

29-12-2016 - 07:55

$pt\Leftrightarrow 2\sqrt{2}+\sqrt{x^{2}+x}=\sqrt{x^{2}+10x+9}$

$\Leftrightarrow 8+x^{2}+x+4\sqrt{2x(x+1)}=x^{2}+10x+9$

$\Leftrightarrow 9x+1-4\sqrt{2x(x+1)}=0$

$\Leftrightarrow (x+1)+8x-4\sqrt{2x(x+1)}$

Đặt $a=\sqrt{2x} ; b=\sqrt{x+1}$

$pt\Leftrightarrow b^{2}+4a^{2}-4ab=0$

$\Leftrightarrow (2a-b)^{2}=0$

$\Leftrightarrow 2a=b$

$\Rightarrow 2\sqrt{2x}=\sqrt{x+1}$

$x=\frac{1}{7}$


Trong chủ đề: $\sqrt{x^4+3x^2-4}+3x=\sqrt{3x^4+16}...

15-12-2016 - 20:01

$(pt)\Leftrightarrow x^{4}+12x^{2}-4+6x\sqrt{x^{4}+3x^{2}-4}=3x^{4}+16$

$\Leftrightarrow (x^{4}+4x^{2})-10(x^{2}-1)-3\sqrt{(x^{2}-1)(x^{4}+4x^{2})}$

Đặt $a=\sqrt{x^{4}+4x^{2}}; b=\sqrt{x^{2}-1}$

$(pt) \Leftrightarrow a^{2}-10b^{2}-3ab$

$\Leftrightarrow (a+2b)(a-5b)=0$

$\Rightarrow a=5b$

$\Rightarrow \sqrt{x^{4}+4x^{2}}=5\sqrt{x^{2}-1}$

$\Leftrightarrow x^{4}-21x^{2}+25=0$


Trong chủ đề: Giải hệ phương trình

15-12-2016 - 06:01

$pt (1) \Leftrightarrow (x-y)(x+y+1)=0$

$\Rightarrow x=y hoặc x+y+1=0$

thay vào pt (2) ta được nghiệm


Trong chủ đề: Giải pt vô tỉ căn ( x^2-9x+24)-căn(6x^2-59x+149)=5-x

29-11-2016 - 14:41

Giải pt vô tỉ: 

 

 

1  , attachment=29898:yyy.gif]

$\Leftrightarrow x^{2}-9x+24=6x^{2}-59x+149+25+x^{2}-10x+2(5-x)\sqrt[2]{6x^{2}-59x+149}$

$\Leftrightarrow 6(5-x)^{2}+2(5-x)\sqrt{6x^{2}-59x+149}=0$

$\Leftrightarrow 2(5-x)[3(5-x)+\sqrt{6x^{2}-59x+149}]=0$

Đến đây tự giải tiếp đi


Trong chủ đề: $4x^{2}+10x+9=5\sqrt{2x^{2}+5x+3}...

06-10-2016 - 21:16

$pt\Leftrightarrow 2(2x^{2}+5x+3)+3=5\sqrt{2x^{2}+5x+3}$

Đặt$t=\sqrt{2x^{2}+5x+3}$ Với ( $t\geq 0$ )

$pt \Leftrightarrow 2t^{2}-5t+3=0$