Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trieuduc0101

Đăng ký: 31-08-2015
Offline Đăng nhập: 15-01-2019 - 09:51
*----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min biết a+b+c=3

08-05-2017 - 15:41

Tìm min của $a^{2}+b^{2}+c^{2}+\frac{ab+bc+ca}{a^{2}b+b^{2}c+c^{2}a}$

Biết $a+b+c=3$


GHPT: $\left\{\begin{matrix}2x^{2}+2x+y^...

06-10-2016 - 21:09

Giải hệ phương trình: 

$\left\{\begin{matrix}2x^{2}+2x+y^{2}+y=6 \\xy(xy+x+y+1)=4 \end{matrix}\right.$


CMR:$\frac{a+b+c}{2}+2(\frac{ab}{a+b...

17-05-2016 - 20:33

Cho $a,b,c> 0$ thỏa mãn $\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}=\frac{3}{2}.$ CMR

$\frac{a+b+c}{2}+2(\frac{ab}{a+b}+\frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a})\geq \frac{9}{2}$