Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mathlove2015

Đăng ký: 02-09-2015
Offline Đăng nhập: 11-12-2018 - 18:52
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Số phức $z$ thỏa mãn $2\left| {z - 1}...

08-06-2017 - 11:20

Ta có: $2\left | z-1 \right |+2\left | z-i \right |\geq 2\left | (z-1)-(z-i)) \right |=2\sqrt{2}\Rightarrow z=i\Rightarrow \left | z \right |=1$

Nhờ a xem lại giùm, giả thiết là 

 
$2\left| {z - 1} \right| + 3\left| {z - i} \right| \le 2\sqrt 2 $

Trong chủ đề: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $\left| {z...

07-06-2017 - 11:46

 

Mặt khác :

$\left\{\begin{matrix}4\ OP+3\ OQ=10\\|OP-OQ|\leqslant 2 \end{matrix}\right.\Rightarrow OP^2+OQ^2\leqslant \left ( \frac{4}{7} \right )^2+\left ( \frac{18}{7} \right )^2=\frac{340}{49}$

 

Anh giải thích rõ hơn giúp e dòng này dc k ạ? Cảm ơn


Trong chủ đề: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x}{...

17-09-2016 - 21:09

Ta có: $x^2+2+2\geq \sqrt[3]{4x^2}$.

Suy ra: $(x^2+4)^3\geq 108x^2$.

Do đó: $y\leq \frac{1}{\sqrt{108}}$.

Dấu bằng xảy ra khi :$x=\sqrt{2}$.

 

Cảm ơn nha, mà hình như $x^2+2+2\geq 3\sqrt[3]{4x^2}$ mới đúng phải không anh?


Trong chủ đề: Tìm tọa độ điểm A trong tam giác cân ABC

24-05-2016 - 14:08

Cảm ơn mấy bạn, mấy anh chị. Mình đã nghĩ dc hướng giải: Chứng minh tứ giác ABCQ nội tiếp được đường tròn.

Khi đó A = AI giao với (C), với I là trung điểm BC, (C) là đtròn ngoại tiếp tứ giác ABCQ


Trong chủ đề: Tìm tọa độ điểm A trong tam giác cân ABC

22-05-2016 - 21:21

Dễ dàng chứng minh được: BDP,PEC là các tam giác cân. Lại có Q,P đối xứng với nhau qua AB

=> DQ=DP=DB=> QDB cân tại D từ đây dễ dàng suy ra BQ//AC.

Có B,C=> Trung điểm I của BC.

Từ đây viết được đường thẳng qua I và vuông góc BC (d) (=> A thuộc d)

Dễ dàng viết được pt BQ=> VT chỉ phương của đường thẳng AC=> ptdt AC

=> A là giao điểm AC và (d)

 

Bạn ơi, sao BQ // AC được vậy bạn. Mình vẽ ra sao k thấy nó song song? :(

File gửi kèm  Hinh.jpg   14.08K   181 Số lần tải