Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mathlove2015

Đăng ký: 02-09-2015
Offline Đăng nhập: 11-12-2018 - 18:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min: $P=\frac{(2b)^a}{(2^a-2^b)^2}+\frac{2^a+2b^a}{2b^a}$

31-05-2018 - 20:20

Anh chị giải giúp bài này:

Cho 2 số thực dương $a,b$ thay đổi thỏa mãn $b<2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

\[P = \frac{{{{\left( {2b} \right)}^a}}}{{{{\left( {{2^a} - {2^b}} \right)}^2}}} + \frac{{{2^a} + 2{b^a}}}{{2{b^a}}}\]
 

Tính $f(1)$

31-05-2018 - 20:17

Anh chị hướng dẫn em bài này với:

 

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm không âm trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn:

${\left( {f\left( x \right)} \right)^4}.{\left( {f'\left( x \right)} \right)^2}.\left( {{x^2} + 1} \right) = 1 + {\left( {f\left( x \right)} \right)^3}$
và $f\left( x \right) > 0,\forall x \in \left[ {0;1} \right],f\left( 0 \right) = 2$
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. $2 < f\left( 1 \right) < \frac{5}{2}$
B. $\frac{5}{2} < f\left( 1 \right) < 3$
C. $\frac{3}{2} < f\left( 1 \right) < 2$
D. $3 < f\left( 1 \right) < \frac{7}{2}$
 
 

Tìm $\max \left| {{z_1} + {z_2}} \rig...

15-05-2018 - 20:25

Nhờ mọi người xem giúp.

 

Cho 2 số phức ${z_1},{z_2}$ có biểu diễn trong mp tọa độ Oxy thuộc đường tròn ${\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} = 1$

 và $\left| {{z_1} - {z_2}} \right| = \frac{8}{5}$.
Tìm $\max \left| {{z_1} + {z_2}} \right|$
 
Cảm ơn.

 


Tính $f(2)$.

15-05-2018 - 20:18

Nhờ anh chị hướng dẫn e bài này với:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R thỏa mãn

$\left\{ \begin{array}{l}
 f\left( 0 \right) = \frac{1}{2} \\ 
 \left( {x + 2} \right)f\left( x \right) + \left( {x + 1} \right)f'\left( x \right) = {e^x} \\ 
 \end{array} \right.$
Tính $f(2)$.
Cảm ơn.

Cho số phức z = a+bi ($a,b \in R,b > 0$) thỏa mãn $\left|...

14-04-2018 - 21:56

Nhờ anh chị em giải giúp e câu này:

Cho số phức z = a+bi ($a,b \in R,b > 0$) thỏa mãn $\left| z \right| = 1$. Tính $P = 2a + 4{b^2}$ khi $\left| {{z^3} - z + 2} \right|$ đạt giá trị lớn nhất.

 

Cảm ơn.