Đến nội dung


ineX

Đăng ký: 10-09-2015
Offline Đăng nhập: 26-06-2017 - 22:17
****-

#674144 $TA+TB+TC\leq \frac{\sqrt{3}}{2...

Gửi bởi ineX trong 13-03-2017 - 16:52

Cho $(O,R)$, $(O',R')$, $(O'',R'')$ thỏa mãn $(O'), (O'')$  tiếp xúc ngoài tại $T$ và lần lượt tiếp xúc trong với đường tròn tâm $(O)$ tại $D,E$. Tiếp tuyến chung ngoài $FG$ của hai đường tròn $(O'), (O'')$ ($F$ trên $(O')$, $G$ trên $(O'')$) , $FG$ giao đường tròn tâm $O$ tại $A,B$. Tiếp tuyến tại T của $(O'), (O'')$ cắt $(O)$ ở $C$ ($C$ cùng phía $D$ so với $FG$). 

Chứng minh rằng: $TA+TB+TC\leq \frac{\sqrt{3}}{2}(AB+BC+CA)$.
#674079 $x^{3}-5x^{2}+14x-4=...$

Gửi bởi ineX trong 12-03-2017 - 16:15

Có phải x=1 đúng không?

làm như nào ạ?


  • 013 yêu thích


#674050 $f(x)=8x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+d$

Gửi bởi ineX trong 12-03-2017 - 13:42

Cho đa thức $f(x)=8x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ thỏa mãn $\left | f(x) \right |\leq 1$ với $\left | x \right |\leq 1$ 

Tìm $a,b,c,d$.
#674049 Topic yêu cầu tài liệu THCS

Gửi bởi ineX trong 12-03-2017 - 13:40

Ai có tài liệu về đa thức và đại số tổ hợp cho em xin với

:D :D :D :D :D :D :D :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

đại số tổ hợp tớ có mấy cái này
#674046 $x^{3}-5x^{2}+14x-4=...$

Gửi bởi ineX trong 12-03-2017 - 13:16

Với $x$ không âm, giải phương trình:

sdfs.PNG

 

(máy mình không gõ được latex nên không thể gõ được tên topic bằng công thức toán)
#674045 $4(cos^2x+\sqrt{3}cosx+1)+3tan^2x+2\sqrt{3}tanx=0$

Gửi bởi ineX trong 12-03-2017 - 13:07

Giải phương trình lượng giác:

Capture.PNG

 

(máy mình không dùng latex trên diễn đàn được nên không thể đề tên topic đầy đủ được, không biết có phải do lỗi hay không)
#667605 Đề cử Thành viên nổi bật 2016

Gửi bởi ineX trong 08-01-2017 - 12:11

1. Tên nick ứng viên: I love MC

2. Thành tích nổi bật: Rất tích cực tham gia xây dựng diễn đàn 

3. Ghi chú: không có
#664405 Topic yêu cầu tài liệu THPT

Gửi bởi ineX trong 11-12-2016 - 20:34

ai có tài liệu về phương pháp truy hồi trong tổ hợp cho em xin ạ
#662967 $u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{...

Gửi bởi ineX trong 24-11-2016 - 23:02

Bài toán: Tìm lim của: $$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}\forall n\in \mathbb{N}$$
#660598 Đề thi hsg lớp 9 Thạch Thất - Hà Nội

Gửi bởi ineX trong 04-11-2016 - 20:09

14937259_1609163292722499_8083786941500714221_n.jpg
#660366 Tìm số hạng tổng quát của dãy

Gửi bởi ineX trong 02-11-2016 - 20:56

còn phần a và b thì sao ạ?
#660209 Tìm số hạng tổng quát của dãy

Gửi bởi ineX trong 01-11-2016 - 21:19

Xác định số hạng tổng quát của các dãy sau:

a, a;l.PNG

b, cu.PNG

c, fe.PNG
#658694 Có bao nhiêu ánh xạ $f$ xác định trên $M$ thỏa mãn?

Gửi bởi ineX trong 21-10-2016 - 19:04

Bài toán:Cho số nguyên dương $n$ và xác định $M=\left \{ (x,y)\mid x,y\in \mathbb{Z},1\leq x,y\leq n \right \}$.

Hỏi có bao nhiêu ánh xạ $f$ xác định trên $M$ thỏa mãn:

i. $f(x,y)$ là số tự nhiên với mọi $(x,y)\in M$

ii. $\sum_{1}^{n}f(x,y)=n-1$ với mọi $x$ thỏa $1\leq x\leq n$

iii. Giả sử nếu $(x_{1};y_{1})f(x_{2}y_{2})>0$ thì $(x_{1}-x_{2})(y_{1}-y_{2})\geq 0$
#658693 CM: Trong cuộc đua có số chẵn lần các xe vượt nhau

Gửi bởi ineX trong 21-10-2016 - 18:54

Bài toán: Ở các vị trí khác nhau của một đường đua ô tô vòng tròn cùng một thời gian có 25 ô tô xuất phát theo cùng một hướng. Theo thể lệ cuộc đua, các ô tô có thể vượt lẫn nhau nhưng không được vượt đồng thời hai xe một lúc. Các ô tô đến đích là các điểm mà chúng xuất phát lúc đầu. 

Chứng minh rằng trong suốt cuộc đua có một số chẵn lần vượt nhau của các ô tô.
#658473 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH BÌNH THUẬN VÒNG 1 2016-2017

Gửi bởi ineX trong 19-10-2016 - 20:37

Câu 4 lấy ý tưởng từ vmo 2012 thì phải