Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


ineX

Đăng ký: 10-09-2015
Offline Đăng nhập: 12-02-2017 - 11:46
****-

Chủ đề của tôi gửi

$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}...

24-11-2016 - 23:02

Bài toán: Tìm lim của: $$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}\forall n\in \mathbb{N}$$


Đề thi hsg lớp 9 Thạch Thất - Hà Nội

04-11-2016 - 20:09

File gửi kèm  14937259_1609163292722499_8083786941500714221_n.jpg   80.03K   6 Số lần tải


Tìm số hạng tổng quát của dãy

01-11-2016 - 21:19

Xác định số hạng tổng quát của các dãy sau:

a, File gửi kèm  a;l.PNG   10.78K   5 Số lần tải

b, File gửi kèm  cu.PNG   8.84K   5 Số lần tải

c, File gửi kèm  fe.PNG   7.46K   5 Số lần tải


Có bao nhiêu ánh xạ $f$ xác định trên $M$ thỏa mãn?

21-10-2016 - 19:04

Bài toán:Cho số nguyên dương $n$ và xác định $M=\left \{ (x,y)\mid x,y\in \mathbb{Z},1\leq x,y\leq n \right \}$.

Hỏi có bao nhiêu ánh xạ $f$ xác định trên $M$ thỏa mãn:

i. $f(x,y)$ là số tự nhiên với mọi $(x,y)\in M$

ii. $\sum_{1}^{n}f(x,y)=n-1$ với mọi $x$ thỏa $1\leq x\leq n$

iii. Giả sử nếu $(x_{1};y_{1})f(x_{2}y_{2})>0$ thì $(x_{1}-x_{2})(y_{1}-y_{2})\geq 0$


CM: Trong cuộc đua có số chẵn lần các xe vượt nhau

21-10-2016 - 18:54

Bài toán: Ở các vị trí khác nhau của một đường đua ô tô vòng tròn cùng một thời gian có 25 ô tô xuất phát theo cùng một hướng. Theo thể lệ cuộc đua, các ô tô có thể vượt lẫn nhau nhưng không được vượt đồng thời hai xe một lúc. Các ô tô đến đích là các điểm mà chúng xuất phát lúc đầu. 

Chứng minh rằng trong suốt cuộc đua có một số chẵn lần vượt nhau của các ô tô.