Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Love Dan

Đăng ký: 16-09-2015
Offline Đăng nhập: 25-10-2015 - 18:53
*----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm MIN: $\sum_{i=0}^{n}i.a^{i}_{i}...

25-09-2015 - 19:05

Cho $\sum_{i=0}^{n}a_{i}=0$. Tìm MIN: $\sum_{i=0}^{n}i.a^{i}_{i}$ với i tự nhiên


CMR: M,I,O,N đồng viên

25-09-2015 - 19:00

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O), 2 đường chéo cắt nhau tại I, gọi M là giao của (AOB) và (COD), N là giao của (AOD) và (BOC)

CMR: M,I,O,N đồng viên


CMR: EF, BC, Jx đồng quy tại 1 điểm

25-09-2015 - 18:52

Cho tam giác ABC và các đường cao AD,BE,CF đồng quy tại H. vẽ (O) đường kính BC cắt AH tại J, kẻ tiếp tuyến Jx của (O)

CMR: EF, BC, Jx đồng quy tại 1 điểm


CMR: AM là phân giác góc A

24-09-2015 - 20:39

Cho tam giác ABC, điểm M thuộc BC thỏa mãn $\frac{MB}{MC}=\frac{AB}{AC}$

CMR: AM là phân giác góc A


Tìm $a_{n}$

17-09-2015 - 19:55

Cho dãy số xác định bởi :$a_{0}=2$
                                        $a_{n+1}=4a_{n}+\sqrt{15a_{n}^{2}-60}$
a. Tìm $a_{n}$
b. CMR: $\frac{a_{2n}+8}{5}$ là tổng bình phương của 3 số nguyên liên tiếp