Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ageofgultron

Đăng ký: 19-09-2015
Offline Đăng nhập: 01-11-2017 - 21:53
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm SHTQ của dãy đặc biệt bằng cách ghép nhóm

17-12-2016 - 21:17

Tìm dãy (un) có các số hạng đầu:

a. 1,2,4,5,7,9,10,12,14,16,17,19,21,23,25...

b. 1,4,4,9,9,9,16,16,16,16,...

c. 1,2,4,3,5,7,4,6,8,10,5,7,9,11,13,... 


xin tài liệu về đường tròn Euler

12-09-2016 - 17:26

Có ai có chuyên đề về đường tròn Euler ko, cần gấp.


một bài toán xung quanh đường tròn mixtillinear

08-09-2016 - 22:00

Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I). A',B',C' lần lượt là điểm tiếp xúc của (O) và đường tròn mixtillinear - A,B,C. CM AA',BB',CC' đồng quy tại điểm thuộc OI


CM tam ngoai tiep thuoc duong thang

20-08-2016 - 21:34

1. Cho tam giác ABC cân tại A và P trong tam giác sao cho BPC=180-A. PB, PC cắt CA,AB tại E,F. I, J là tâm bàng tiếp ứng với đỉnh B,C của tam giác ABE và ACF. Gọi K là tâm ngoại tiếp AEF. CM KI=KJ.

2. Cho tam giác ABC nhọn có D,E là tiếp điểm của (I) nội tiếp lên AB,AC và đ/cao BH,CK. Cm tâm nội tiếp AHK là trực tâm ADE.

3. Cho tam giác ABC (60<A<90). B', C' đối xứng  B,C qua AC,AB. CM tâm (AB'C') thuộc AK với K đối xứng O qua BC.


CM đi qua điểm cố định

11-08-2016 - 13:54

1. Cho tam giác ABC, A thay đổi, BC cố định. N bất kỳ thuộc phân giác trong góc A sao cho NB,NC cắt phân giác ngoài góc A tại P,Q. (NP) (đường tròn đường kính NP) cắt AB tại R. (NQ) cắt AC tại T. CM trung tuyến tại N của NRT đi qua đcđ

2. Cho tam giác ABC, trung tuyến AD. Đường thẳng d cố định vuông góc AD. M di động trên d. E,F trung điểm MB,MC. Đường thẳng qua E,F vuông góc d cắt AB,AC tại P,Q. CM đường thẳng qua M vuông góc PQ đi qua đcđ.

3. Cho tam giác ABC có (I) nội tiếp. D,E,F tiếp điểm tại BC,CA,AB. X đối xứng D qua AI. M trung điểm BC. Tương tự với Y,N; Z,P. CM XM,YN,ZP đồng quy.