Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


santo3vong

Đăng ký: 19-09-2015
Offline Đăng nhập: 09-12-2020 - 21:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\int\limits_{0}^{1}{\frac{\ln (...

23-12-2017 - 08:41

Biết $\int\limits_{0}^{1}{\frac{\ln (1-x)}{x}dx}=\frac{-{{\pi }^{2}}}{6}$ .Tính $\int\limits_{0}^{1}{\frac{\ln (1-x+{{x}^{2}})}{x}}dx$ 


khải triển Taylor

16-09-2017 - 13:38

Giúp mình khai triển Taylor hàm này với  $f(x)=\frac{{{e}^{x}}}{1-x}$ 


bất đẳng thức cauchy

07-08-2017 - 21:19

Sử dụng bất đẳng thức cô si tìm giá trị nhỏ nhât của S(x)= nx^(n+1)-(n+1)x^n+1

Tìm GTNN của $P=\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}...

12-04-2016 - 15:31

hướng dẫn mình giải bất phương trình này đi, cái điều kiện mình ghi nhầm đó, không phải là $a+b+c=3$ đâu, phải là $3\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)+ab+bc+ca=12$ mới đúng

 


Giải hệ

12-04-2016 - 15:28

giúp mình bài với