Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


minhminh98

Đăng ký: 20-09-2015
Offline Đăng nhập: 13-11-2016 - 10:04
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bất Phương trình

21-03-2016 - 17:31

$\frac{x(4x^2+9x+6)}{\sqrt[3]{x(4x^2+3x+2)+1}-1}\geq 1$


TOPIC PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH

12-02-2016 - 19:59

$\left\{\begin{matrix}X^2Y+X^2+1=2X\sqrt{X^2Y+2} & \\ Y^3(X^6-1)+3Y(X^2-2)+3Y^2+4=0 & \end{matrix}\right.$


Hệ phương trình luyện thi đại học 2016

12-02-2016 - 18:57

$\left\{\begin{matrix}x^2y+x^2+1=2x\sqrt{x^2y+2} & \\ y^3(x^6-1)+3y(x^2-2)+3y^2+4=0 & \end{matrix}\right .$


Phương trình

10-02-2016 - 18:09

$x^2+2(1-x)+\sqrt[3]{x^4-2x^2}=4$


PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG CĂN

21-01-2016 - 22:03

$9X^2-5X=(2-X)\sqrt{3X^2-8X+3}$