Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hakimanh1

Đăng ký: 20-09-2015
Offline Đăng nhập: 15-12-2017 - 14:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh D thuộc đường tròn tâm 0

30-11-2017 - 10:46

Một bài toán hình 9 học kì 1. Chú ý chưa học góc nội tiếp nhé.
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. D đối xứng với H qua BC. Chứng minh D thuộc đường tròn tâm 0.

Toán hình lớp 8

10-11-2017 - 13:23

Cho hình bình hành ABCD. AC cắt BD tại O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD,BC. BM,DN cắt AC tại E,F. Tìm điều kiện hai đường chéo của hình bình hành ABCD để MENF là hình chữ nhật

diện tích hình giới hạn

29-10-2017 - 12:07

bài toán hình học lớp 8 nhé.

 

Cho hình vuông ABCD có diện tích là 1. M bất kì thuộc AB, P bất kì thuộc BC, N bất kì thuộc AD. MD,MC cắt NP tại K và E. CM,CN cắt DP tại F và I. DM, DP cắt NC tại H và I. biết diện tích KEFIH =1/12. Tính tổng diện tích 5 tam giác. MKE+PEF+CFI+DHI+NHK


So sánh

06-10-2017 - 05:29

Số sánh
a. $\sqrt{3} + \sqrt[3]{30}$ và $\sqrt[3]{63}$
b. $\sqrt[3]{7} + \sqrt{15}$ và $\sqrt[3]{28} + \sqrt{10}$

So sánh

28-09-2017 - 21:21

So sánh
a. $\sqrt[2]{3} +\sqrt[3]{30}$ và $\sqrt[3]{63}$
b. $\sqrt[3]{7} + \sqrt{15}$ và $\sqrt[3]{28} + \sqrt{10}$