Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kaiyuanxi

Đăng ký: 23-09-2015
Offline Đăng nhập: 26-09-2019 - 17:20
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $y\left ( \frac{1}{x}+\frac{...

27-01-2016 - 14:09

quy đồng rồi phân tích thành nhân tử là được


Trong chủ đề: $$(2x-y-2)^{2}=7(x-2y-y^{2}-1)$$

27-01-2016 - 09:48

giải phương trình nghiệm nguyên :$$(2x-y-2)^{2}=7(x-2y-y^{2}-1)$$

$\Leftrightarrow 4x^{2}+8y^{2}+11-4xy-15x+18y=0$

$\Leftrightarrow x^{2}-x(4y+15)+8y^{2}+11+18y=0$

tính đenta theo ý ta giới hạn được ý:$\frac{-7}{4}\leq y\leq \frac{-1}{4}$

vi  $y\epsilon Z$$\Rightarrow y=0$

Khi y=0 thay vao phương trình ban đầu tính được x=1(thoa man x$\epsilon Z$)


Trong chủ đề: tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

26-01-2016 - 17:20

$GT\Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 1$

Do vai trò của $a,b,c$ như nhau nên giả sử $a\leq b\leq c\Rightarrow \frac{1}{a}\geq \frac{1}{b}\geq \frac{1}{c}$

$\Rightarrow \frac{3}{a}\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 1\Rightarrow a\leq 3\Rightarrow \begin{bmatrix} a=2 \\ a=3 \end{bmatrix}$

Xét từng $TH$ rồi tính được b,c. :)

cam on ban nhieu nha


Trong chủ đề: tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

26-01-2016 - 16:59

$a,b,c$ dương không vậy bạn?

xin loi ban nha ghi thieu de:a,b,c la 3 so nguyen to


Trong chủ đề: Tính bán kính mỗi quả bi-a.

26-01-2016 - 16:50

hinh nhu co chut nham lan

phai tinh ca phan mat phang gioi han boi 3 vien bi, 2 vien bi va canh , 2can va mot vien bi