Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kaiyuanxi

Đăng ký: 23-09-2015
Offline Đăng nhập: 26-09-2019 - 17:20
**---

#611623 tìm người nói thật

Gửi bởi kaiyuanxi trong 29-01-2016 - 12:47

1. Có 1 người lữ khách đi lạc vào khu rừng có 2 bộ lạc: một bộ lạc toàn những người nói thật và bộ lạc còn lại chỉ toàn những người nói dối. Lữ khách hỏi người thổ dân cao: " Anh luôn nói thật à?". Người thổ dân cao trả lời bằng tiếng địa phương: "Tarabara". Người thổ dân thấp hắn biết Tiếng Anh giải thích với lữ khách rằng: "Hắn ta bảo là đúng, nhưng hắn ta là người nói dối kinh khủng". Như vậy ,người thổ dân nào thuộc bộ lạc nào?
#611281 $y\left ( \frac{1}{x}+\frac{1...

Gửi bởi kaiyuanxi trong 27-01-2016 - 14:09

quy đồng rồi phân tích thành nhân tử là được
#611252 $$(2x-y-2)^{2}=7(x-2y-y^{2}-1)$$

Gửi bởi kaiyuanxi trong 27-01-2016 - 09:48

giải phương trình nghiệm nguyên :$$(2x-y-2)^{2}=7(x-2y-y^{2}-1)$$

$\Leftrightarrow 4x^{2}+8y^{2}+11-4xy-15x+18y=0$

$\Leftrightarrow x^{2}-x(4y+15)+8y^{2}+11+18y=0$

tính đenta theo ý ta giới hạn được ý:$\frac{-7}{4}\leq y\leq \frac{-1}{4}$

vi  $y\epsilon Z$$\Rightarrow y=0$

Khi y=0 thay vao phương trình ban đầu tính được x=1(thoa man x$\epsilon Z$)
#611136 tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 17:20

$GT\Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 1$

Do vai trò của $a,b,c$ như nhau nên giả sử $a\leq b\leq c\Rightarrow \frac{1}{a}\geq \frac{1}{b}\geq \frac{1}{c}$

$\Rightarrow \frac{3}{a}\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 1\Rightarrow a\leq 3\Rightarrow \begin{bmatrix} a=2 \\ a=3 \end{bmatrix}$

Xét từng $TH$ rồi tính được b,c. :)

cam on ban nhieu nha
#611127 Tính bán kính mỗi quả bi-a.

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 16:50

hinh nhu co chut nham lan

phai tinh ca phan mat phang gioi han boi 3 vien bi, 2 vien bi va canh , 2can va mot vien bi
#611122 tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 16:21

tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

 
#611081 $\overline{abc}=a^3+b^3+c^3$

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 10:24

ta lập qui trình  bấm phím :

C=C+1:(100A+10B+C)-(A^3.+B^3+C^3)

calc A?(1)   B?(0)  C?(-1)

tiếp tuc làm với A?(1),//B(0)....B(9)

.................A?(9) //B?(0).....B(9)

Được cac ket qua 153,370.371,407