Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Fr13nd

Đăng ký: 25-09-2015
Offline Đăng nhập: 05-03-2018 - 23:36
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng OQ vuông góc QP

14-06-2016 - 22:54

Tứ giác ABCD nội tiếp (O), AC cắt BD tại P, (ABP) cắt (CDP) tại điểm thứ 2 là Q, chứng minh OQ vuông QP. Xin cảm ơn


Xin tài liệu hình học phẳng

27-03-2016 - 23:18

Ai cho mình xin tài liệu về một số bổ để quen thuộc của hình học phẳng


$\frac{2a^{2}-bc}{b^{2}+c^{2}-bc...

30-01-2016 - 21:53

 cho a,b,c>0 chứng minh, $\frac{2a^{2}-bc}{b^{2}+c^{2}-bc}+\frac{2b^{2}-ac}{a^{2}+c^{2}-ac}+\frac{2c^{2}-ab}{a^{2}+b^{2}-ab}\geqslant 3$


Giải Hệ Phương Trình

29-12-2015 - 23:30

giải hpt: 

 

$\frac{2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^{2}}+\frac{1}{x+\sqrt{y(2x-y)}}=\frac{2}{y+\sqrt{X(2x-y)}}$ 

$2(y-4)\sqrt{2x-y-3}-(x-6)\sqrt{x+y+1}=3(y-2)$