Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


babylearnmathmv

Đăng ký: 30-09-2015
Offline Đăng nhập: 13-03-2017 - 18:17
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm GTLN của $A=ab^2+bc^2+ca^2$

03-07-2016 - 07:18

$\dpi{120} 1. a\geq b\geq c\rightarrow a^{5}\geq b^{5}\geq c^{5}\\ \frac{1}{b+c}\geq \frac{1}{a+c}\geq \frac{1}{a+b}\\ chebyshev:\sum \frac{a^{5}}{b+c}\geq \frac{1}{3}(\sum a^{5})(\sum \frac{1}{b+c})\geq \frac{3}{2}\frac{\sum a^{5}}{\sum a}\geq \frac{\sum a^{4}}{3}\\ A=\sum ab^{2}\leq \sqrt{(\sum a^{2})(\sum b^{4})}\leq 3\\$


Trong chủ đề: Chứng minh rằng : $7(ab+bc+ac) \leq 2+9abc$

01-07-2016 - 08:01

dồn biến


Trong chủ đề: MIN: $P=\frac{a^2}{b+2c}+\frac{b^...

01-07-2016 - 07:54

 

$\dpi{150} a\geq b\geq c\rightarrow \left\{\begin{matrix} a^{2}\geq b^{2}\geq c^{2} & & \\ \frac{1}{b+2c}\geq \frac{1}{c+2a}\geq \frac{1}{a+2b}& & \end{matrix}\right.\\chebyshev\sum \frac{a^{2}}{b+2c}\geq \frac{1}{3}(\sum a^{2})(\sum \frac{1}{b+2c})\geq \frac{\sum a^{2}}{\sum a}\geq \sqrt{\frac{\sum a^{2}}{3}}=1$


Trong chủ đề: Phân tích đa thức ra nhân tử: $x^{7}+x^{2}+1$

01-07-2016 - 07:48

Có thể tổng quát như sau: 

$\dpi{150} x^{3m+1}+x^{3n+2}+1=x(x^{3m}-1)+x^{2}(x^{3n}-1)+x^{2}+x+1\\ =\left ( x^{2}+x+1 \right )f(x)$


Trong chủ đề: ${{x}^{4}}-2{{x}^{...

27-06-2016 - 18:49

function :)