Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hthang0030

Đăng ký: 01-10-2015
Offline Đăng nhập: 04-09-2018 - 22:47
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm tham số m

19-02-2018 - 03:00

Tìm m để phương trình $x^3-mx+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt


$(P(x))^2+(P(x-1))^2=2(P(x)-x)^2$

20-11-2017 - 22:24

Xác định đa thức $P(x)\epsilon \mathbb{R}(x)$ thỏa mãn: $(P(x))^2+(P(x-1))^2=2(P(x)-x)^2$


Chứng minh M,H,N thẳng hàng

22-07-2017 - 20:06

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Đường cao BE,CF,trực tâm H.M là trung điểm BC.Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại N.Chứng minh M,H,N thẳng hàng 


$u_{n+2}-2 \cos \alpha .u_{n+1}+u_n=0$

19-05-2017 - 20:50

Tìm công thức tổng quát của dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_{n+2}-2 \cos \alpha .u_{n+1}+u_n=0.$


CMR:trực tâm tam giác POQ nằm trên AC

08-05-2017 - 18:23

Tam giác ABC nhọn nội tiếp (O),một đường tròn đi qua B,O cắt BC,BA tại P,Q.CMR:trực tâm tam giác POQ nằm trên AC