Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


shinran135

Đăng ký: 02-10-2015
Offline Đăng nhập: 03-01-2017 - 00:55
-----

Chủ đề của tôi gửi

tìm GTNN

23-12-2016 - 09:30

cho a,b,c>0 thỏa mãn 2($\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$)+c($\frac{a}{b^{2}}+\frac{b}{a^{2}}$)=6
tìm GTNN của P=$\frac{bc}{a(2b+c)}$+$\frac{ca}{b(2a+c)}$+$\frac{4ac}{c(a+b)}$


giải phương trình: $x\sqrt{3-2x}=3x^2-6x+4$

22-12-2016 - 11:54

Giải phương trình: a) $x\sqrt{3-2x}=3x^2-6x+4$

                              b)$\frac{3x+2}{^{\sqrt{x}}}=3+\frac{2\sqrt{x^2+7x+1}}{x+1}$

CMR: với n là số nguyên dương thì A=$2^{3n+1}+2^{3n-1}+1$ là hợp số 

Tìm số nguyên tố p để $\frac{p^2-p-2}{2}$ là lập phương của 1 số tự nhiên


Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a,b) thỏa mãn: 4a+1 và 4b-1 nguyên tố cùng nhau và...

22-12-2016 - 02:31

Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a,b) thỏa mãn: 4a+1 và 4b-1 nguyên tố cùng nhau và a+b là ước của 16ab+1

 

Cho 2 số a,b thỏa mãn: $a^3-a^2+a-5=0 và b^3-2b^2+2b+4=0$. Tính a+b

 

Tìm bộ 3 số nguyên dương thỏa mãn: $(a^5+b)(a+b^5)=2^c$

 

 


Tính số đo góc B và C

19-12-2016 - 23:38

Cho tam giác ABC vuông tại A( AB<AC) có BC=$2+\sqrt{3}$. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC có bán kính bằng 1. Tính số đo góc B và C

 

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên cạnh AB,BC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho góc MDN= 45*, Tìm vị trí của MN để độ dài đoạn MN ngắn nhất


Tính số đo góc A của tam giác biết rằng khoảng cách từ A đến trực tâm của tam giác bằng...

19-12-2016 - 21:27

Tính số đo góc A của tam giác biết rằng khoảng cách từ A đến trực tâm của tam giác bằng bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác

 

Các đường cao BH, CK của tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp theo thứ tự ở D, E. Tính số đo góc A biết rằng DE là đường kính của đường tròn.