Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pipihana

Đăng ký: 03-10-2015
Offline Đăng nhập: 06-12-2015 - 15:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

giải hệ phương trình

04-10-2015 - 08:53

giải phương trình sau:


$P=\frac{2a^2+b^2+c^2}{(a^2+b^2)(a^2+c^2)}+\frac...

03-10-2015 - 17:34

 Cho 3 số thực $a,b,c$ thỏa mãn $0\leq a<b\leq c$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

$$P=\frac{2a^2+b^2+c^2}{(a^2+b^2)(a^2+c^2)}+\frac{a+b+c}{(a+b)c}+2\sqrt{a+b+c}$$


Bất đẳng thức.

03-10-2015 - 17:22

File gửi kèm  Untitled.png   6.21K   24 Số lần tải