Đến nội dung


Baoriven

Đăng ký: 10-10-2015
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 21:01
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} x^{2}...

18-09-2017 - 19:28

Làm cho hệ không còn dấu trừ, ta được:

$\left\{\begin{matrix}x^2+9(\frac{y}{x})^2+9y=5 \\ x+\frac{3y}{x}+3y=3 \end{matrix}\right.$.

Đến đây chỉ cần đặt $t=x+\frac{3y}{x}$.

Ta sẽ tìm được $y$ theo $t$ từ đó thế và giải ra được nghiệm.


Trong chủ đề: Tìm số có 6 chữ số $\overline{abcdef}$

18-09-2017 - 19:18

Đặt: $\overline{abc}=A;\overline{def}=B$.

Ta có: $1000A+B=6000B+6A$.

Suy ra: $\frac{A}{B}=\frac{857}{142}$.

Do $A\leq 999$ nên $A=857$.

Suy ra: $B=142$.

Vậy ta có: $\overline{abcdef}=857142$.


Trong chủ đề: Giải phương trình $6log_9{(x-2)}.log_8{x}=log_...

18-09-2017 - 18:50

Từ PT suy ra: $log_{3}(x-2)=0$ hoặc $log_2x=\frac{1}{3}$ (vô lý do $x>2$).

Vậy $x=3$ là nghiệm duy nhất.


Trong chủ đề: $4f(x)+(x-1).f \left (\dfrac{x}{x-1}...

07-09-2017 - 21:31

Thay $x$ bởi $\frac{x}{x-1}$, ta được hệ với $2$ ẩn là $f(x)$ và $f(\frac{x}{x-1})$.

Sau đó giải ra thử lại.


Trong chủ đề: Tìm quỹ tích trung điểm $M$ của $PN$

02-09-2017 - 16:23

Gọi $I$ là trung điểm $ON$, thì $I$ cố định

Ta có: $IM=\frac{1}{2}R$ không đổi , nên $M$ thuộc đường tròn $I$ cố định bán kính $\frac{1}{2}R$.