Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


Baoriven

Đăng ký: 10-10-2015
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:41
****-

Chủ đề của tôi gửi

GPT: $\sqrt[3]{3x+2}+x\sqrt{3x-2}=2\sqrt{2...

Hôm qua, 18:11

Giải phương trình:

$\sqrt[3]{3x+2}+x\sqrt{3x-2}=2\sqrt{2x^2+1}$


MAX: $P=\sqrt{a^2+a+4}+\sqrt{b^2+b+4}+\sqrt...

17-02-2017 - 20:23

Cho $a,b,c$ không âm thỏa mãn: $a+b+c=3.$ Tìm GTLN của:

$P=\sqrt{a^2+a+4}+\sqrt{b^2+b+4}+\sqrt{c^2+c+4}$


GHPT: $3^{1+x-y}+3^{1-x+y}+8^{1+x-y}+8^{1-x+y...

14-02-2017 - 07:19

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix}3^{1+x-y}+3^{1-x+y}+8^{1+x-y}+8^{1-x+y}=11^{1+x-y}+11^{1-x+y} \\ \sqrt{x+2}+\sqrt{3-y}=x^3+y^2-4y-1 \end{matrix}\right.$


GHPT: $\left\{\begin{matrix}x^3+y=2(x^2+1) \...

13-02-2017 - 20:45

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix}x^3+y=2(x^2+1) \\ 2y^3+z=2(2y^2+1) \\ 3z^3+x=2(3z^2+1) \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix}2x^3+9x^2+12x=y^3+3y^2+4y+15 \\ 2y^...

12-02-2017 - 07:50

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix}2x^3+9x^2+12x=y^3+3y^2+4y+15 \\ 2y^3+9y^2+12y=z^3+3z^2+4z+15 \\ 2z^3+9z^2+12z=x^3+3x^2+4x+15 \end{matrix}\right.$