Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Master Kaiser

Đăng ký: 23-10-2015
Offline Đăng nhập: 09-03-2020 - 23:04
*****

#728356 có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình x^2-4x+1+2m =0 có 2...

Gửi bởi Master Kaiser trong 18-12-2019 - 18:36

có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình x^2-4x+1+2m =0 có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn [0;4]

$x^2-4x+1=-2m$

Khảo sát hàm bậc hai rồi suy ra điều kiện của m thôi bạn.
#728354 Tích phân nguyên hàm

Gửi bởi Master Kaiser trong 18-12-2019 - 18:07

Nguyên hàm 1)( x-x^3)/(1+ căn (1-x^2))dx

$\int \frac{x-x^3}{1+\sqrt{1-x^2}}dx=\int \frac{x(1-x^2)(1-\sqrt{1-x^2})}{x^2}dx=\frac{-1}{2}\int \frac{(1-x^2)(1-\sqrt{1-x^2})}{x^2}d(1-x^2)$

Tới đây đặt $\sqrt{1-x^2}=t\geq 0$ , ta được:

$\frac{-1}{2}\int \frac{t^2(1-t)}{1-t^2}dt^2=\int \frac{-t^3}{1+t}dt$

Đến đây dễ rồi =))
#728348 $(x^2+2x+4)^2-(m+4)x^2=(2m+8)x+m+13$ có 3 nghiệm phân biệt?

Gửi bởi Master Kaiser trong 18-12-2019 - 16:16

có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên đoạn [3;10] để phương trình $(x^2+2x+4)^2-(m+4)x^2=(2m+8)x+m+13$ có 3 nghiệm phân biệt?

Từ phương trình $(x^2+2x+4)^2-(m+4)x^2=(2m+8)x+m+13$ , dễ dàng biến đổi: 

$x^4+4x^3+8x^2+8x+3=m(x^2+2x+1)$

$\Leftrightarrow m=\frac{x^4+4x^3+8x^2+8x+3}{(x+1)^2}=f(x)$

Xét: $f'(x)=\frac{2x^5+10x^4+20x^3+36x^2+23x+2}{(x+1)^4}=0$

$\Rightarrow x\approx -0.15536$ ====> đồ thị f(x) hình parabol

Vậy không có m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
#693835 $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$

Gửi bởi Master Kaiser trong 27-09-2017 - 22:49

a $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$
b $\sqrt{1+\sqrt{1-x^{2}}} = x(1+2\sqrt{1-x^{2}})$
c $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^{2}-5x-1$
d $\sqrt{x^{2}-x-6}+3\sqrt{x}=\sqrt{2(x^{2}+5x-3)}$
e $x^{3}-3x^{2}-3x+2\sqrt{(x+1)^{3}}=0$
f $\sqrt{3x^{2}-5x+1}-\sqrt{x^{2}-2}=\sqrt{3(x^{2}-x-1)}-\sqrt{x^{2}-3x+4}$

Cách khác : :V

ĐK : $2\leq x\leq4$

pt $x-2-\sqrt{x-}+x-2-\sqrt{4-x}+2x^2-7x+3=0$

$\Leftrightarrow (x-3)\left ( \frac{x-2}{x-2+\sqrt{x-2}}+\frac{x}{x-2+\sqrt{4-x}}+2x-1 \right )=0$

$\Rightarrow x=3$ :))
#693830 $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$

Gửi bởi Master Kaiser trong 27-09-2017 - 22:22

a $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$
b $\sqrt{1+\sqrt{1-x^{2}}} = x(1+2\sqrt{1-x^{2}})$
c $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^{2}-5x-1$
d $\sqrt{x^{2}-x-6}+3\sqrt{x}=\sqrt{2(x^{2}+5x-3)}$
e $x^{3}-3x^{2}-3x+2\sqrt{(x+1)^{3}}=0$
f $\sqrt{3x^{2}-5x+1}-\sqrt{x^{2}-2}=\sqrt{3(x^{2}-x-1)}-\sqrt{x^{2}-3x+4}$

 

ĐK : $-1\leq x\leq1$

Đặt $a=\sqrt{(1-x^2)}\leq0$. ta được pt : $\sqrt{(1+a)}=(1+2a)\sqrt{(1-a^2)}$

bình phương hai vế , ta được : $4a^4+4a^3-3a^2-3a=0$

Giải phương trình tìm được a , sau đó thay vào tìm x
#693827 $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$

Gửi bởi Master Kaiser trong 27-09-2017 - 21:53

a $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$
b $\sqrt{1+\sqrt{1-x^{2}}} = x(1+2\sqrt{1-x^{2}})$
c $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^{2}-5x-1$
d $\sqrt{x^{2}-x-6}+3\sqrt{x}=\sqrt{2(x^{2}+5x-3)}$
e $x^{3}-3x^{2}-3x+2\sqrt{(x+1)^{3}}=0$
f $\sqrt{3x^{2}-5x+1}-\sqrt{x^{2}-2}=\sqrt{3(x^{2}-x-1)}-\sqrt{x^{2}-3x+4}$

 

Điều kiện để phương trình có nghĩa : $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\leq x\leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Điều kiện để phương trình có nghiệm : $x\leq -1,2\leq x$

=> Phương trình vô nghiệm
#693822 $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$

Gửi bởi Master Kaiser trong 27-09-2017 - 21:26

a $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}- x-2$
b $\sqrt{1+\sqrt{1-x^{2}}} = x(1+2\sqrt{1-x^{2}})$
c $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^{2}-5x-1$
d $\sqrt{x^{2}-x-6}+3\sqrt{x}=\sqrt{2(x^{2}+5x-3)}$
e $x^{3}-3x^{2}-3x+2\sqrt{(x+1)^{3}}=0$
f $\sqrt{3x^{2}-5x+1}-\sqrt{x^{2}-2}=\sqrt{3(x^{2}-x-1)}-\sqrt{x^{2}-3x+4}$

 

 

Câu dễ làm trước vậy :

pt $\Rightarrow (x^3-3x^2-3x)^2=(2\sqrt{(x+1)^3})^2$ ( điều kiện $x^3-3x^2-3x \leq 0$ )

$\Leftrightarrow x^6-6x^5+3x^4+14x^3-3x^2-12x-4=0$

$\Leftrightarrow (x^2-4x-4)(x^2-x-1)^2=0$

 

Đến đây dễ rồi .
#693759 Tìm GTLN và GTNN $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12...

Gửi bởi Master Kaiser trong 26-09-2017 - 21:21

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  GIÚP VỚI CÁC BẠN CÁM ƠN NHIỀU LUÔN!!!!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Câu 1: Tìm GTLN và GTNN

a) $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12$

b) $y=\frac{cosx + sinx - 1}{sinx - cosx + 3}$

 

Câu 2: Giải phương trình:

a) $sinx + cosx.sin2x + \sqrt{3}cos3x = 2(cos4x + sin^{3}x)$

b) $cosx + sinx.(1+ tanx.tan\frac{x}{2}) = 4$

 

pt $\Leftrightarrow cosx+sinx\frac{cosxcos\frac{x}{2}+sinxsin\frac{x}{2}}{cosxcos\frac{x}{2}}=4\Leftrightarrow cosx+sinx\frac{cos(x-\frac{x}{2})}{cosxcos\frac{x}{2}}=4\Leftrightarrow cosx+sinx.\frac{1}{cosx}=4$

 

$\Rightarrow cosx+tanx=4$

Đến đây thôi :3
#693757 Tìm GTLN và GTNN $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12...

Gửi bởi Master Kaiser trong 26-09-2017 - 20:50

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  GIÚP VỚI CÁC BẠN CÁM ƠN NHIỀU LUÔN!!!!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Câu 1: Tìm GTLN và GTNN

a) $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12$

b) $y=\frac{cosx + sinx - 1}{sinx - cosx + 3}$

 

Câu 2: Giải phương trình:

a) $sinx + cosx.sin2x + \sqrt{3}cos3x = 2(cos4x + sin^{3}x)$

b) $cosx + sinx.(1+ tanx.tan\frac{x}{2}) = 4$

 

pt <=>$sinx + 2cos^{2}x.sinx - 2sin^{3}x + \sqrt{3}.cos3x = 2cos4x$
<=> $sinx + 2sinx.(cos^{2}x - sin^{2}x) + \sqrt{3}.cos3x = 2cos4x$
<=> $sinx + 2sinx.cos2x + \sqrt{3}.cos3x = 2cos4x$
<=> $sinx + sin3x + sin(-x) + \sqrt{3}.cos3x = 2cos4x$
<=> $\frac{1}{2}.sin3x + (\frac{\sqrt{3}}{2}).cos3x = cos4x$ 
<=> $cos(3x-\frac{\pi}{6}) = cos4x$
Đến đây dễ rồi :))
#693755 Tìm GTLN và GTNN $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12...

Gửi bởi Master Kaiser trong 26-09-2017 - 20:39

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  GIÚP VỚI CÁC BẠN CÁM ƠN NHIỀU LUÔN!!!!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Câu 1: Tìm GTLN và GTNN

a) $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12$

b) $y=\frac{cosx + sinx - 1}{sinx - cosx + 3}$

 

Câu 2: Giải phương trình:

a) $sinx + cosx.sin2x + \sqrt{3}cos3x = 2(cos4x + sin^{3}x)$

b) $cosx + sinx.(1+ tanx.tan\frac{x}{2}) = 4$

 

$pt\Leftrightarrow sinx+cosx+1=ycosx-ysinx+3y\Leftrightarrow (1-y)sinx+(1+y)cosx+3y-1=0$

Để phương trình trên có nghiệm thì $(1-y)^{2}+(1+y)^{2}\geq (3y+1)^{2}$

Giải bất phương trình trên ta được kết quả $-1\leq y\leq \frac{1}{7}$
#693752 Tìm GTLN và GTNN $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12...

Gửi bởi Master Kaiser trong 26-09-2017 - 19:59

Tạm thời làm câu 1 trước :)

 

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  GIÚP VỚI CÁC BẠN CÁM ƠN NHIỀU LUÔN!!!!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Câu 1: Tìm GTLN và GTNN

a) $y=3sin^{2}x-6sinxcosx-5cos^{2}x+12$

b) $y=\frac{cosx + sinx - 1}{sinx - cosx + 3}$

 

Câu 2: Giải phương trình:

a) $sinx + cosx.sin2x + \sqrt{3}cos3x = 2(cos4x + sin^{3}x)$

b) $cosx + sinx.(1+ tanx.tan\frac{x}{2}) = 4$

 

$pt \Leftrightarrow y=3(sin^{2}x+cos^{2}x)-8cos^{2}x-3sin2x+12=-4cos2x-3sin2x+11=11-5sin(\alpha +2x)$ (với $sin\alpha=\frac{4}{5}$ và $cos\alpha=\frac{3}{5}$ )

Từ $-1\leq sin\leq 1 \Rightarrow 6\leq y\leq 16$
#688976 $mx - 2m + 1 > 0$

Gửi bởi Master Kaiser trong 29-07-2017 - 08:16

Tìm m để bất phương trình $mx - 2m + 1 > 0$ có tập nghiệm là (1;+∞)

Với m = 0 => loại

Với m # 0 : Từ BPT $\Rightarrow x > \frac{2m-1}{m} \Rightarrow m = 1$


  • PUA yêu thích


#688975 $mx - 2m + 1 > 0$

Gửi bởi Master Kaiser trong 29-07-2017 - 08:14

$mx-2m+1>0\Leftrightarrow mx>2m-1$

Xét m=0 loại

Xét m # 0, ta có: $x>\frac{2m-1}{m}$

Để tìm m thỏa mãn ta giải bất phương trình $\frac{2m-1}{m}>1$

 

m=1 chứ bạn


  • PUA yêu thích


#671021 $a) \frac{a^2}{b}+\frac{b^2}...

Gửi bởi Master Kaiser trong 10-02-2017 - 19:15

Cho $a,b,c> 0$ sao cho: $a^4+b^4+c^4=3$

CMR: $a) \frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq 3$

$b) \frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}\geq \frac{3}{2}$

 

Xin làm lại ...

 

Từ $a^4+b^4+c^4=3\Rightarrow a^2+b^2+c^2\geq a+b+c\Rightarrow \frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}\geq 1$

 

a) Có : $\sum \frac{(a-b)^2}{b}\geq \frac{\sum (a-b)^2}{a+b+c}$

$\Leftrightarrow VT-(a+b+c)\geq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{a+b+c}-(a+b+c)$

$\Leftrightarrow VT\geq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{a+b+c}\geq 3$

 

b) Dễ dàng CM : $\sum \frac{a^3}{b+c}\geq \frac{a^2+b^2+c^2}{2}\Leftrightarrow \sum \left ( \frac{a^3}{b+c}+a^2 \right )\geq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{2}\Leftrightarrow VT(a+b+c)\geq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{2}$

$\Leftrightarrow VT\geq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{2(a+b+c)}\geq \frac{3}{2}$

 

-------------------------

 

Dấu bằng khi a=b=c=1


  • PUA yêu thích


#670897 $8x^{2}-13x+7=(1+\frac{1}{x})\sq...

Gửi bởi Master Kaiser trong 09-02-2017 - 21:06

Bài 3:      $\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}} =2(1+\frac{1}{\sqrt{3}}$

$pt\Leftrightarrow 1+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-2x-\frac{2x}{\sqrt{3}}=0$

$\Leftrightarrow \left ( \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{3}} \right )+\left ( 1+\frac{1}{\sqrt{3}} \right )\left ( 1-2x \right )=0$

$\Leftrightarrow \frac{(2x-1)(2x+1)}{\sqrt{3(1-x^2)}(\sqrt{3}x+\sqrt{1-x^2})}-\left ( 1+\frac{1}{\sqrt{3}} \right )(2x-1)=0$

$\Leftrightarrow (2x-1).M=0\Rightarrow x=\frac{1}{2}$