Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Master Kaiser

Đăng ký: 23-10-2015
Offline Đăng nhập: 09-03-2020 - 23:04
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tính tích phân: $\int_{-\pi/6}^{\pi/6}x\sq...

14-02-2020 - 22:05

Tính tích phân: $\int_{-\pi/6}^{\pi/6}x\sqrt{1+x^2}cosxdx$


Tính tích phân: $\int_{\frac{-\pi}{6}...

14-02-2020 - 10:58

Tính tích phân: $\int_{\frac{-\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\frac{xcosx}{\sqrt{1+x^2}+x}dx$


Tìm min $20a^2+20b^2+5c^2$

23-12-2019 - 17:32

Cho phương trình $x^4+ax^3+bx^2+cx+4=0$ có ít nhất 1 nghiệm thực. Tìm min $20a^2+20b^2+5c^2$


Tìm min $20a^2+20b^2+5c^2$

23-12-2019 - 17:31

Cho phương trình $x^4+ax^3+bx^2+cx+4=0$ có ít nhất 1 nghiệm thực. Tìm min $20a^2+20b^2+5c^2$


Tính xác suất để các học sinh ngồi cùng nhau

18-09-2019 - 11:46

Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C trên một bàn tròn. Tính xác suất để các học sinh cùng lớp luôn ngồi cạnh nhau.