Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ilovethobong

Đăng ký: 25-10-2015
Offline Đăng nhập: 09-07-2018 - 22:17
***--

Chủ đề của tôi gửi

Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có nghĩa gồm 3 chữ số và trong đó có bao nhiêu số chẵn?

28-06-2018 - 13:49

Có 5 miếng bìa, trên mỗi miếng ghi một trong 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4. Lấy 3 miếng bìa này đặt lần lượt cạnh nhau từ trái sang phải để được các số gồm 3 chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có nghĩa gồm 3 chữ số và trong đó có bao nhiêu số chẵn?


Toán 10_ Tìm GTLN của biểu thức

21-04-2018 - 06:35

Tìm GTLN của biểu thức P=$\frac{ab}{a^2+ab+bc}+\frac{bc}{b^2+bc+ca}+\frac{ca}{c^2+ca+ab}$ với a,b,c>0


$\sqrt{-x^2+6x-5}\geq 8-2x$

18-04-2018 - 21:37

1. $\left | x-1 \right |+\left | -2x+6 \right |\geq x-5$

2.$\sqrt{-x^2+4x-3}\geq 2x-5$

3. $\left | x^2+x-1 \right |\leq 2x-1$

4.$\sqrt{-x^2+6x-5}\geq 8-2x$


Giải bất phương trình $\sqrt{x^2-5x+4}\leq x+1$

18-04-2018 - 21:34

1.$\sqrt{x^2-5x+4}\leq x+1$

2.$\sqrt{x+4}+1> \sqrt{2x-6}$

3.$\left | x^2-x \right |\leq 2$

 


Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

17-04-2018 - 11:54

1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $\frac{x}{1-x}+\frac{5}{x}$với 0<x<1