Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Chi Miu

Đăng ký: 30-10-2015
Offline Đăng nhập: 02-07-2016 - 21:49
-----

#636974 $\frac{1}{p - a}$ + $\frac{...

Gửi bởi Chi Miu trong 30-05-2016 - 23:11

Chứng minh rằng $\frac{1}{p - a}$ + $\frac{1}{p - b}$ + $\frac{1}{p - c}$ $\geqslant$ 2($\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ + $\frac{1}{c}$) với a,b,c là độ dài 3 cạnh của một tam giác và p là nửa chu vi.


#632022 Tính $\frac{AK}{AB}$

Gửi bởi Chi Miu trong 08-05-2016 - 22:19

attachicon.gifgeogebra-export (2).png

AN//BC (N thuộc CK)

$\frac{IC}{IB}=\frac{2}{5}\Rightarrow \frac{IC}{2}=\frac{IB}{5}=\frac{BC}{7}\Rightarrow IC=\frac{5}{7}BC$

AN//BC, áp dụng định lí Ta-let:

$\frac{AN}{IC}=\frac{AM}{MI}=1\Rightarrow AN=IC=\frac{5}{7}BC$

$\frac{AK}{BK}=\frac{AN}{BC}=\frac{5}{7}\Rightarrow \frac{AK}{5}=\frac{BK}{7}=\frac{AB}{12}\Rightarrow \frac{AK}{AB}=\frac{5}{12}$

$IC = \frac{2}{7}BC$ chứ ??
#611564 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x^...

Gửi bởi Chi Miu trong 28-01-2016 - 21:53

1. Cho $x, y, z > 0$ và $x + y + z = 1.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x^{2} + y^{2} + z^{2}} + \frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{xz}$

2. Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có ba chữ số, còn mẫu số là tổng các chữ số của tử số.