Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bovuotdaiduong

Đăng ký: 31-10-2015
Offline Đăng nhập: 11-03-2017 - 20:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho a, b là các số thực dương, biết $\frac{1}{a}-\fr...

11-03-2017 - 17:45

Cho a, b là các số thực dương, biết $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}-\frac{1}{a+b}=0$. Tính $(\frac{b}{a}+\frac{a}{b})^2$

Cho các số dương $a, b, c$ thoả $a<bc$ và $1+a^{3...

22-09-2016 - 16:01

Cho các số dương $a, b, c$ thoả mãn điều kiện $a<bc$ và $1+a^{3}=b^{3}+c^{3}$. CMR $1+a<b+c$

Với $x+y \leq 1$, tìm GTNN của $P=(\frac{1}{x...

29-08-2016 - 16:24

Với x, y là các số thực dương thỏa mãn $x+y \leq 1$, tìm GTNN của $P=(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})\sqrt{1+x^2y^2}$


Tìm GTLN, GTNN của $A=|x-\sqrt{2}|+|y-1|$ trong đó $|x|+|...

11-08-2016 - 12:53

Tìm GTLN, GTNN của $A=|x-\sqrt{2}|+|y-1|$ trong đó $|x|+|y|=5$


Cho $\Delta ABC$, kẻ MK vuông góc AB, ML vuông góc AC. CMR CI vuông góc...

11-08-2016 - 10:15

Cho $\Delta ABC$ nhọn, đường cao AH, điểm M thuộc đoạn thẳng BC. Kẻ MK vuông góc AB, ML vuông góc AC (K thuộc AB, L thuộc AC). Đường thẳng qua A và vuông góc với AM cắt MK, ML theo thứ tự tại E, F. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với CE, cắt AH tại I. CMR CI vuông góc với BF.