Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 26-03-2017 - 16:08
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Sai lầm ở đâu?

26-02-2017 - 09:08

cai đó chỉ cần khử 7 mà bạn


Trong chủ đề: Cho P(x) là đa thức có bậc không vượt quá n

24-02-2017 - 22:21

mình cũng không biết nữa đế của mình như vậy, mình không nghĩ là nó sai đâu


Trong chủ đề: Cho tam thức f(x)=$x^{2}+mx+n$

19-02-2017 - 11:36

biết là thế nhưng mình vẫn không hiểu suy nghĩ thế nào để suy ra lượng (ab+ma+n) thỏa mãn mình hỏi là để biết được có hướng phân tích nào không hay chỉ là biến đổi khéo léo ?


Trong chủ đề: Cho tam thức f(x)=$x^{2}+mx+n$

19-02-2017 - 00:21

Ý tưởng của bạn là sao để có thể phân tích được như vậy

Trong chủ đề: Cho f(x),g(x) là các đa thức có hệ số nguyên thỏa mãn: $P(x)=f(x^...

18-02-2017 - 23:39

Cái chỗ nghiệm nguyên thủy là sao nhỉ