Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 10-02-2020 - 04:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hình học nâng cao ôn thi hsg toán

15-12-2019 - 22:56

Diện tích của tam giác đều ABC là  8 + 4 . căn 3. Gọi M là trung điểm của BC. Phân giác góc MAB cắt BM tại N. Tính diện tích tam giác ABN.


$x^{4}+y^{4}+\frac{1}{xy}=xy+2$

29-07-2018 - 23:54

Cho các số x,y thoả mãn: $x^{4}+y^{4}+\frac{1}{xy}=xy+2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$\frac{2}{1+x^{2}}+\frac{2}{1+y^{2}}-\frac{3}{1+2xy}$


Cho $(x-1)^{2}+(y-1)^{2}=25$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ...

26-07-2018 - 00:38

Cho $(x-1)^{2}+(y-1)^{2}=25$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức:

P= 2$\sqrt{x^{2}+(y-8)^{2}}+\sqrt{(x-7)^{2}+(y-9)^{2}}$


Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất

26-07-2018 - 00:33

Cho các số thực x,y thoả mãn: $\sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=4$. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất:

P= xy+$\frac{64}{4-x-y}$


$x^{4}+y^{4}+\frac{1}{xy}=xy+2$

26-07-2018 - 00:24

Cho các số x,y thoả mãn: $x^{4}+y^{4}+\frac{1}{xy}=xy+2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$\frac{2}{1+x^{2}}+\frac{2}{1+y^{2}}-\frac{3}{1+2xy}$