Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Yukimaru Tohru

Đăng ký: 05-11-2015
Offline Đăng nhập: 21-03-2016 - 13:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

$P = \sqrt{2x + 1} + \sqrt{3y + 1 } + \sqrt...

14-03-2016 - 22:17

Cho x, y, z không âm và x + y + z = 4

Tìm min của:

$P = \sqrt{2x + 1} + \sqrt{3y + 1 } + \sqrt{4z + 1}$

 

Anh chị giúp em giải bằng đạo hàm với ạ, em cám ơn!


$P = \frac{(x-y)(1-xy)}{(x+1^{2})(y+1)^{2}...

14-03-2016 - 22:11

Cho x, y luôn không âm. Tìm min và max của:

$P = \frac{(x-y)(1-xy)}{(x+1^{2})(y+1)^{2}}$

Giúp em giải bài này bằng đạo hàm với ạ, em cám ơn!


$P = \frac{x + y}{\sqrt{x^{2} - xy + 3y^...

06-03-2016 - 20:24

Cho x, y > 0 thỏa mãn $xy \leq y - 1$. Tình giá trị lớn nhất của $P = \frac{x + y}{\sqrt{x^{2} - xy + 3y^{2}}} - \frac{x - 2y}{6(x + y)}$

Anh chị giải bài này bằng đạo hàm giúp em ạ!

 


a + b + c = 3

12-12-2015 - 11:01

$P = \sqrt{1 + a} + \sqrt{1 + b} + \sqrt{1 + c}$

Cho $0 \leq a , b , c \leq 2$ , a + b + c = 3.

Tìm min P.

Giải bằng đạo hàm càng tốt cám ơn ạ.


\lim_{x\rightarrow -2}\frac{x^{2}+2x}...

14-11-2015 - 09:30

\lim_{x\rightarrow -2}\frac{x^{2}+2x}{x^{2} +4x +4}