Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tori

Đăng ký: 09-11-2015
Offline Đăng nhập: 10-06-2016 - 20:07
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $x^{2}-y^{3}=7$

04-02-2016 - 16:33

xin chào cule' ^^

Bài này giải thế này, rất đơn giản. 

Ta có: $x^3-y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)$

Vì 7 là số nguyên tố nên chia ra 2 trường hợp:

TH 1: x-y=1;$x^2+xy+y^2=7$

TH 2:x-y=7; $x^2+xy+y^2=1$

Đến đây dễ rồi!!

$x^2-y^3$ mà :v 


Trong chủ đề: $32x^{4}-16x^{2}-9x-9\sqrt{2x-1}+...

12-11-2015 - 23:35

Nhân 2 vào 2 vế , ta dễ dàng biến đổi được : 

$64x^4 -32x^2 +4\geq [3(\sqrt{2x-1}+1)]^2$

<=> $[2(4x^2-1)]^2 \geq [3(\sqrt{2x-1}+1)]^2$

<=> $2(4x^2-1) \geq 3(\sqrt{2x-1}+1)$

tới đây có thể đặt ẩn phụ và đánh giá để giải ra bất phương trình


Trong chủ đề: Giải phương trình

12-11-2015 - 23:10

$3x-1 = 5x+10 <=> -2x = 11 => x = \frac{-11}{2}$


Trong chủ đề: Đăng ký tham gia dự thi VMEO IV

12-11-2015 - 22:45

Họ và tên : Lưu Minh Trí

Nick trong diễn đàn : Tori , devilloveangel

Năm sinh : 2000

Hòm thư : [email protected]

Dự thi cấp : THCS , THPT


Trong chủ đề: $P=(a-2)^{2}.(2-b).(a+b)$

09-11-2015 - 23:17

Min của P có : 

$ P = (2-a)^2.(2-b).(a+b) /geq 0.0.8 = 0 $ 

Đẳng thức xảy ra khi : a = 2 hoặc b = 2 hoặc a+b=0;