Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bichthuancasio

Đăng ký: 10-11-2015
Offline Đăng nhập: 16-10-2017 - 10:03
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Điều kiện Liên tục có cần thiết?

27-06-2016 - 11:55

I think that you are right. It's a simple assertion.

Mình nghĩ đưa ra "liên tục" như một lời cảnh báo khi sử dụng tính chất thôi. Cám ơn bạn đã quan tâm chủ đề  :)


Trong chủ đề: Tim STN n nho nhat sao cho

24-11-2015 - 13:51

Bài giải tại đây.

Thêm một số bài mới, ví dụ: 

Bài 1: Tìm số tự nhiên $n$ nhỏ nhất sao cho $n^3$ là một số có dạng $1111...1111$.
Bài 2: Tìm 5 chữ số đầu tiên của số $123^{123}$.


Trong chủ đề: tìm quy luật của hàm số

24-11-2015 - 09:26

Đề bài cho 4 điểm nên bạn tìm đa thức bậc 3 nhé.

Phương pháp: Dùng đa thức nội suy Newton cho trường hợp số điểm nhiều (6, 7 điểm trong các kỳ thi CASIO) như mình trình bày trong đây.

Còn bài này lập hệ khá đơn giản, hoặc đoán vì thấy cũng dễ  :D.


Trong chủ đề: Cho $S_{n}=\frac{\sqrt{3}+S_{n-1}}{1-\sqrt{3}.S_{n-1}...

20-11-2015 - 15:34

Cho $S_{n}=\frac{\sqrt{3}+S_{n-1}}{1-\sqrt{3}.S_{n-1}} (n\epsilon \mathbb{N}^{*},n\geq 2).$

Tính $S=S_{1}+S_{2}+...+S_{2072}$ biet $S_{1}=1$.

Tính tổng $S_n$ với $n=2072$ là một số lớn thế này ta không nên tính cộng dồn để tìm mà phát hiện quy luật của dãy số.

Nhập vào màn hình: $X=X+1:A=\dfrac{\sqrt{3}+A}{1-\sqrt{3}.A}$.

+ Bấm CALC: $X=1$ (để tính số hạng thứ 2 trở đi) và $A=1$.

Một số số hạng ban đầu lần lượt là: $1;\, -2-\sqrt{3};\,-2+\sqrt{3};\,1;\,-2-\sqrt{3};\,-2+\sqrt{3};\,1;\,...$.

Vậy dãy số có theo quy luật. $2072:3=690$ dư 2.

Ta có: $S_1+S_2+S_3=-3$ nên $S=690\times (-3)+1 -2-\sqrt{3}=-2071-\sqrt{3}$.


Trong chủ đề: Tìm chữ số thập phân thứ 12 khi chia $10^{120}$ cho 53

19-11-2015 - 14:28

Tìm chữ số thập phân thứ 123456789 của thương 1 chia 987654321

Bạn có thể theo dõi bài viết này để tìm chu kỳ nhé.

Link.