Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bui hong diep

Đăng ký: 15-11-2015
Offline Đăng nhập: 14-12-2015 - 09:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

[Toán 10]sử dụng phương pháp tọa độ giải bài toán đại số

18-11-2015 - 20:04

1) Cmr: $\forall \alpha$ ta có: $\sqrt{17}\leq \sqrt{cos^{2}\alpha -2cos\alpha +3}+\sqrt{cos^{2}\alpha +4cos\alpha +6}\leq \sqrt{2}+\sqrt{11}$

2) Cho $ a,b,c,d$ tm: $a^{2}+b^{2}=c^{2}+d^{2}=5.$. Cmr:

a) $\sqrt{5-a-2b}+\sqrt{5-c-2d}+\sqrt{5-ac-bd}\leq \frac{3\sqrt{30}}{2}$

b) $(5-a-2b)\left ( 5-c-2d \right )\left (5-ac-bd \right )\leq \left ( \frac{15}{2} \right )^{2}$

3) Cmr: 

$\sqrt{2x^{2}-2x+1}+\sqrt{2x^{2}-(\sqrt{3}-1)x+1}+\sqrt{2x^{2}+(\sqrt{3}+1)x+1}\geq 3$


[Toán 10]tìm tham số tm đẳng thức

18-11-2015 - 19:38

tìm các số thực a,b,c tm: |ax+by+cz| + |bx+cy+az| + |cx+ay+bz| = |x| + |y| + |z| 


[Toán 10]chứng minh đẳng thức

18-11-2015 - 19:14

Cho x, y, z $\epsilon \mathbb{R}$ đôi 1$\neq$ nhau tm:

$\left ( y-z \right )\sqrt[3]{1-x^{3}} + \left ( z-x \right )\sqrt[3]{1-y^{3}}+\left ( x-y \right )\sqrt[3]{1-z^{3}}=0$

CMR: $\left ( 1-x^{3} \right )\left ( 1-y^{3} \right )\left ( 1-z^{3} \right )=\left ( 1-xyz \right )^{3}$


chứng minh bất đẳng thức

16-11-2015 - 21:56

$\left ( x+y+z \right )\left ( \frac{1}{x} +\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right )\geq 9$


Tìm GTLN của: $A = sin2α.cosα4$

15-11-2015 - 16:26

cho $0^{\circ}< \alpha < 90^{\circ}$

1) Tìm GTLN của: A = $sin^{2}\alpha .cos\alpha ^{4}$

2) Tìm GTNN của:A = $\frac{1}{sin\alpha .cos\alpha }$

                             B = $\frac{1}{cos^{2}\alpha }+\frac{1}{sin^{2}\alpha }$

                             C = $\frac{2}{cos^{2}\alpha }+3cot^{2}\alpha$