Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thuylinhnguyenthptthanhha

Đăng ký: 20-11-2015
Offline Đăng nhập: Riêng tư
***--

Chủ đề của tôi gửi

Dãy số

06-01-2020 - 22:19

Cho dãy số $(x_n)$ xác định bởi: $x_1=-2$ và $x_{n+1}=\frac{2(2x_n+1)}{x_n+3}$ với mọi $n\geq 1$

Chứng minh dãy $(x_n)$ hội tụ.


Hãy chỉ ra 2 vecto nằm trong V mà chúng độc lập tuyến tính.

17-10-2018 - 23:19

[HELP]!!!!!!

Trong hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình $x+y+z=a,a$ là 1 hằng só.

 

Kí hiệu V là tập hợp các vecto trong không gian $R^3,$ mỗi vecto trong v tương ứng với 1 điểm trên P, với các thành phần của mỗi vecto là tọa độ của các điểm tương ứng. 

 

Hãy chỉ ra 2 vecto nằm trong V mà chúng độc lập tuyến tính.


Tìm $m$ để phương trình có nghiệm thuộc $[0;1].$

12-06-2018 - 21:14

Tìm $m$ để phương trình:

 

$$(\frac{1}{2})^x+(\frac{1}{3})^x+(\frac{1}{4})^x=m(2^x+3^x+4^x)$$

 

có nghiệm thuộc $[0;1].$ 

 


Cho $a,b \in N$ và $>1.$ PT: $$11log_ax.log_bx-...

14-12-2017 - 17:45

Cho $a,b \in N$ và $>1.$

 

PT: $$11log_ax.log_bx-8log_ax-20log_bx-11=0$$ có nghiệm là STN nhỏ nhất.

 

$P=2a+3b=?$

 

$A.28$         $B.10$         $C.22$        $D.15$


GPT: $$3^{\sqrt{2}.cos(x-\frac{\pi}...

14-12-2017 - 17:41

GPT:

 $$3^{\sqrt{2}.cos(x-\frac{\pi}{4})}-3^{\sqrt{1+2sinx}}=3^{cosx}-\sqrt{3}$$