Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


doremon01

Đăng ký: 21-11-2015
Offline Đăng nhập: 24-08-2017 - 11:00
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: giải pt a, $(x+1)(x+2)(x+4)(x+5)=40$ b, $x^4 -3x...

25-02-2017 - 11:13

$x^4 -3x^3+2x^2-9x+9=0\xrightarrow[]{x\neq 0 }x^2-3x+2-\frac{9}{x}+\frac{9}{x^2}=0 \Leftrightarrow (x+\frac{3}{x})^2-3(x+\frac{3}{x})-4=0\Leftrightarrow x+\frac{3}{x}=4 \vee x+\frac{3}{x}=-1\Leftrightarrow x=1 \vee x=3$


Trong chủ đề: max:$A=\sum \frac{1}{\sqrt{x^...

24-02-2017 - 13:54

Theo GT: Tồn tại 3 góc $A,B,C$ của một tam giác sao cho $tanA=x;tanB=y;tanC=z$

Vì $tanA,tanB,tanC>0$ nên $cosA,cosB,cosC>0$

$A=\sum \frac{1}{\sqrt{x^{2}+1}}=\sum \frac{1}{\sqrt{tan^{2}A+1}}=\sum cosA\leq \frac{3}{2} $

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $A=B=C=\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x=y=z=\sqrt{3}$


Trong chủ đề: trên bảng có thể xuất hiện số 2016 được hay không

15-02-2017 - 17:04

Ngoài số 2 và số 4, các số trên bảng đều có dạng $a+b+ab$. Nếu xuất hiện số 2016 thì tồn tại a,b nguyên dương sao cho $ab+a+b=2016\Leftrightarrow (a+1)(b+1)=2017$.  Phương trình này không có nghiệm nguyên dương nên  không thể xuất hiện số 2016


Trong chủ đề: $8x-5(5x^2-1)^2=-8$

19-01-2017 - 20:39

Bạn tính nhẩm cái $\Delta$ ý

Sorry, sai đề.Đã sửa ở trên.


Trong chủ đề: $8x-5(5x^2-1)^2=-8$

18-01-2017 - 15:48

 T cũng chả biết @@

nhưng mà công thức nhiệm thì tính nhẩm cũng được mà ?

Vậy bạn trình bày ra thử nhé.