Đến nội dung


tquangmh

Đăng ký: 21-11-2015
Offline Đăng nhập: 30-09-2016 - 23:53
****-

Chủ đề của tôi gửi

Kết quả thi toán violympic trên toàn quốc

25-04-2016 - 18:55

Đây là link tổng kết kết quả thi toán violympic. (Thông báo chính thức)

http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1618


Định lí về SỐ DƯ Trung Hoa.

25-04-2016 - 11:16

Mong các anh chị chỉ cho em biết về các khái niệm : 

 

Định lí THẶNG DƯ Trung Hoa, 

 

Định lí VỀ SỐ DƯ Trung Hoa, 

 

Định lí PHẦN DƯ Trung Hoa. 

 

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ.


$x.A(x-2)=(x-4).A(x)$

23-04-2016 - 20:37

Cho đa thức $A(x)$ khác đa thức không, thỏa mãn : $x.A(x-2)=(x-4).A(x)$ với mọi x. 

Chứng minh : Đa thức $A(x)$ có bậc hai


$x+\frac{2016}{x}=[x]+\frac{2016}{[x]...

21-04-2016 - 16:14

A. Giải các phương trình : 

 

1/ $x^{3}=\frac{2x+10}{x^{4}}$

2/ $4x^{4}+3x^{3}+2x^{2}+5=0$

 

B.(nguồn : fb)

Solve the equation in $\mathbb{R}^{+}$

 $x+\frac{2016}{x}=[x]+\frac{2016}{[x]}$

 


Giải phương trình nghiệm nguyên : $(x^{2}-y^{2})^{2}...

19-04-2016 - 21:48

* Bài 1 : Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình : 

1/ $x^{3}+3367=2^{y}$

2/ $1!+2!+...+x!=y^{2}$

 

* Bài 2 : Tìm nghiệm nguyên tố của phương trình :  $xyz=x+y+z+200$

 

* Bài 3 : Giải các phương trình nghiệm nguyên : 

1/ $1+x+x^{2}+x^{3}=1997^{y}$ (Ko biết có thể tổng quát bài toán lên được ko :icon6: )

2/ $(x^{2}-y^{2})^{2}=16y+1$