Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


tquangmh

Đăng ký: 21-11-2015
Offline Đăng nhập: 30-09-2016 - 23:53
****-

Chủ đề của tôi gửi

Kết quả thi toán violympic trên toàn quốc

25-04-2016 - 18:55

Đây là link tổng kết kết quả thi toán violympic. (Thông báo chính thức)

http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1618


Định lí về SỐ DƯ Trung Hoa.

25-04-2016 - 11:16

Mong các anh chị chỉ cho em biết về các khái niệm : 

 

Định lí THẶNG DƯ Trung Hoa, 

 

Định lí VỀ SỐ DƯ Trung Hoa, 

 

Định lí PHẦN DƯ Trung Hoa. 

 

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ.


$x.A(x-2)=(x-4).A(x)$

23-04-2016 - 20:37

Cho đa thức $A(x)$ khác đa thức không, thỏa mãn : $x.A(x-2)=(x-4).A(x)$ với mọi x. 

Chứng minh : Đa thức $A(x)$ có bậc hai


$x+\frac{2016}{x}=[x]+\frac{2016}{[x]...

21-04-2016 - 16:14

A. Giải các phương trình : 

 

1/ $x^{3}=\frac{2x+10}{x^{4}}$

2/ $4x^{4}+3x^{3}+2x^{2}+5=0$

 

B.(nguồn : fb)

Solve the equation in $\mathbb{R}^{+}$

 $x+\frac{2016}{x}=[x]+\frac{2016}{[x]}$

 


Giải phương trình nghiệm nguyên : $(x^{2}-y^{2})^{2}...

19-04-2016 - 21:48

* Bài 1 : Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình : 

1/ $x^{3}+3367=2^{y}$

2/ $1!+2!+...+x!=y^{2}$

 

* Bài 2 : Tìm nghiệm nguyên tố của phương trình :  $xyz=x+y+z+200$

 

* Bài 3 : Giải các phương trình nghiệm nguyên : 

1/ $1+x+x^{2}+x^{3}=1997^{y}$ (Ko biết có thể tổng quát bài toán lên được ko :icon6: )

2/ $(x^{2}-y^{2})^{2}=16y+1$