Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quangtohe

Đăng ký: 27-11-2015
Offline Đăng nhập: 12-04-2020 - 19:51
***--

Chủ đề của tôi gửi

1 giải đấu có 2n+1 đội tham gia

14-02-2018 - 23:59

1 giải đấu có 2n+1 đội bóng tham gia theo thể thức vòng tròn. 3 đội A,B,C lập thành 1 thế chân vạc nếu A thắng B, B thắng C, C thắng A. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu thế chân vạc trong giải đấu đó

 


Chứng minh định lí Ceva

01-02-2018 - 18:27

Cho tam giác ABC, M,N,P lần lượt nằm trên các cạnh BC,CA,AB. Trong đó

$\underset{MB}{\rightarrow}$=a $\underset{MC}{\rightarrow}$

$\underset{NC}{\rightarrow}$=b $\underset{NA}{\rightarrow}$

$\underset{PA}{\rightarrow}$=c $\underset{PB}{\rightarrow}$

CMR: AM,BN,CP đồng quy khi và chỉ khi abc=-1


Chia tập N thành 2 tập hợp

23-05-2017 - 15:16

Chia tập N thành 2 tập hợp.Cmr tồn tại 3 số m,n,p thuộc cùng 1 tập hợp sao cho m+p=2n


CMR:m+n^2 khong la so chinh phuong

07-02-2017 - 18:30

Cho m,n la các số tự nhiên tm m là ước của $2n^{2}$ .CMR: $m+n^{2}$ không là số chính phương


Cmr:$\sum \frac{1}{1+bc}\geq \frac{9...

12-01-2017 - 21:56

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3.Cmr

$\sum \frac{1}{1+bc}\geq \frac{9}{2\left ( \sum \sqrt{a} \right )}$